Čeští vědci: Jsme připraveni pomáhat a testovat na přítomnost koronaviru SARS-COV-2

Už se to začíná rozjíždět! Zapojení vědeckých pracovišť do testování vzorků na koronavirus, které koordinuje Jan Konvalinka, vstupuje do další fáze. Participují mj. také laboratoře Přírodovědecká fakulta UK a tým laboratoře Ústavu hematologie a krevní transfúze-ÚHK. 

Velmi oceňuji neutuchající velké úsilí celé řady fakult, vědeckých ústavů, vědkyň i vědců i jednotlivců, kteří nám nabízí své zkušenosti a hlásí se ke spolupráci. Nabídky pomoci registrujeme a přemýšlíme, jak jich využít

Tým ÚHKT testování provádí na základě žádostí krizového štábu, který potřebuje testovat personál a hematoonkologické pacienty. V Ústavu jsme v rámci komplementu laboratoří akreditováni dle normy pro klinické materiály a metody, které se pro detekci infekce COVID-19 vyšetřují. Povolení jsme dostali během 24 hodin a již vyšetřujeme v dvousměnném provozu. Bez loajálních schopných lidí by to nešlo,“ sklání poklonu „svým lidem“ viroložka Ruth Tachezy a dodává: „V rámci aktivity Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, které koordinuje biochemik Jan Konvalinka, připravujeme testování také v laboratořích v Biocevu. I to poskytuje vhodné prostorové, technické a personální vybavení.“

Aktuální změnou k dnešnímu dni je, že povolení k testování získal Ústav molekulární genetiky AV ČR , který zahájil přípravy ve společnosti dalších ústavů Akademie věd ČR a na dobré cestě je i povolení právě pro zmiňované centrum BIOCEV ve Vestci, jež je společným projektem UK a AV ČR.

„Pracujeme usilovně na zvýšení kapacity, přestože se potýkáme s problémy s kity a reagenciemi, ale ve spolupráci s kolegy z Motola a ÚOCHB vyvíjíme metodu, která by obcházela nezbytnost dovozových kitů pro stanovení viru,“ dodává hlavní koordinátor pro testování Jan Konvalinka, prorektor UK pro vědeckou činnost, působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK, který je zároveň vědeckým pracovníkem v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Velmi oceňuji neutuchající velké úsilí celé řady fakult, vědeckých ústavů, vědkyň i vědců i jednotlivců, kteří nám nabízí své zkušenosti a hlásí se ke spolupráci. Nabídky pomoci registrujeme a přemýšlíme, jak jich využít.

Vedle Univerzity Karlovy – především se zapojením odborníků a akademiků z 1. lékařské fakulty, 2. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty – testování již od minulého týdne probíhá na těch akademických pracovištích, která získala souhlas s prováděním testů už v minulých dnech, např. Ústav molekulární a translační medicíny při LF University Palackého, CEITEC-Masarykova universita a Parazitologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví