K mimořádné situaci na UK a v ČR

 
Jak dobře víte, den ze dne jsme se ocitli v mimořádně složitém období, ve válce s koronavirem. Nastala nová doba. Výsledkem je, mimo jiné, řada restriktivních opatření. Mnozí z vás proto nabyli dojmu, že se život v naší zemi zastavil. Není to tak a nesmí to tak být. I za této situace musíme pokračovat v práci, stejně jako se musíme snažit co nejnormálněji žít. Jsem rád, když všude kolem sebe vidím, že se o to lidé snaží.
O to více mě mrzí, že s každými dalšími restrikcemi nepřichází od našich politických elit větší respekt k nám všem. Chybí mi více vstřícnosti, povzbuzení, pozitivního přístupu a inspirace. Jak víme, v boji nakonec nerozhoduje výlučně technika, ale především mentální nastavení, vize a odhodlání. Koronavirus neporazíte na tiskové konferenci, neporazíte ho vzletnými prohlášeními, ale okamžitými skutky, což je nyní – vedle důrazného dodržování hygienických a karanténních zásad – testování. A Univerzita Karlova ve spolupráci s Akademie věd České republiky bude schopna otestovat tisíce vzorků.
 
Chci velmi poděkovat všem, kteří ráno co ráno vyrážejí do práce, aby zajistili fungování naší společnosti, i těm, kteří pracují – se stejným cílem – z domova. Všem, kteří vyvíjejí nezměrné úsilí, aby byli prospěšní ostatním, všem, kteří projevují – zdánlivě obyčejnou – lidskou solidaritu i osobní statečnost. Jejich jednání mě naplňuje optimismem a vírou, že tuto krizi překonáme, že vše společně zvládneme. Česká republika je bohatá, úspěšná země s obrovským potenciálem, země lidí schopných táhnout v situaci, jako je ta dnešní, za jeden provaz. Jak je vidět, jde to: mladší pomáhají starším, mnohé firmy nabízejí své služby – často i zdarma; kdo může, šije roušky a poskytuje je svému okolí i zdravotnickým zařízením, která jejich nedostatek pociťují obzvlášť palčivě.
Děkuji tisícům lékařů, sestřičkám a zdravotnickému personálu, kteří denně riskují své vlastní zdraví ve jménu vyšších principů, velmi často bez odpovídajících ochranných pomůcek. Ale poděkování patří i těm, kteří rozvážejí jídlo, zásobují obchody, prodavačkám, řidičům, policistům, poštovním doručovatelkám a mnohým dalším.
 
Velké poděkování si zaslouží všichni učitelé a studenti, kteří přišli s nápady, jak učit na dálku a využít moderní technologie. Věnujeme se tomu naplno – Česko učí online. Všichni se snažíme tento školní rok i semestr akademického roku zvládnout. A již nyní se zabýváme tím, jak co nejlépe dokončit výukové plány, zkouškové období a přijímací řízení – uděláme vše proto, aby případné komplikace byly co nejmenší.
České univerzity a vědecké instituce v těchto dnech také plní svou základní společenskou funkci – poskytují své znalosti, odborníky, studenty i kapacity, abychom nákazu a její důsledky zvládli co nejefektivněji a co nejrychleji. Jsem velmi rád, že se studenti a studentky UK zapojili do dobrovolnictví a přišli s vlastními iniciativami.
 
Chtěl bych proto všem kolegům a studentům poděkovat. Univerzita, to jsou hlavně oni. Děkuji vám, váš elán i vaše nasazení jsou ohromné a obdivuhodné!
Jsem rád, že v posledních dnech vidím kolem sebe silnou tendenci k sounáležitosti, pospolitosti a k podaným pomocným rukám. Věřím, že na to nezapomeneme, ani když krize pomine a my se vrátíme do každodenního života a budeme přemýšlet o tom, jak bychom měli žít dál, co je důležité a co není.
O to větší je zodpovědnost každého z nás. O to více se musíme snažit být poctiví a upřímní.
 
Věřím tomu, že z této krize vyjdeme silnější!
 
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
Praha 19. 3. 2020
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Zdravotnictví