Univerzita Karlova si připomněla17. listopad

Studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol si připomněli události z let 1939 a 1989, které se významně zapsaly do dějin českého národa.  U Hlávkovy koleje konalo jsme se již tradičně sešli při pietním aktu, pořádaném jako vzpomínka na padlé a uvězněné studenty z roku 1939 a jako připomínka událostí z listopadu 1989. 

Ve svém projevu jsem apeloval především na lidskou slušnost, statečnost a odpovědnost. Přál bych si, abychom bylo slušní, aktivní a občansky stateční a odpovědní. Svobodu a demokracii uhájíme jen tehdy, když oni budeme každý den usilovat. Odkaz obou listopadů je velmi aktuální, svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a nejsou zadarmo. Naše společnost je rozdělená a někteří přilévají oleje do ohně. Často se snaží vymezovat proti jiným, venkov proti Praze, Praha proti venkovu, kavárna vůči hospodě, hospoda proti kavárně. Všichni proti všem. To není pro situaci dobře a napjatou situaci neuklidnily ani nedávné parlamentní volby. Boje a střety pokračují.

Jako každý rok vystoupil se zahajovacím projevem profesor Pavlíček, předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Poté následovala vystoupení předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a řady dalších řečníků. Na vzpomínkové vystoupení Vojmíra Srdečného, který v roce 1939 studoval a jemuž je nyní 98, let navázal rektor ČVUT Petr Konvalinka, jenž ve svém projevu vyzdvihl nutnost zachovat tradiční hodnoty, které naše společnost má, a uvedl tři důležitá poselství: „Chraňme svobodu a demokraci i, proto že je velmi jednoduché o tyto hodnoty přijít. Nezůstávejme lhostejní k věcem, které se v našem okolí odehrávají, protože vzdělání nás předurčuje k tomu, abychom zaujímali zásadové, morální a etické postoje k těmto věcem. A do třetice oslavme důstojně dnešní den za svobodu a demokracii.“

Po položení věnců pietní akt pokračoval  pochodem k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Zde po jedenácté zorganizovala Studentská komora Rady vysokých škol připomínku krvavých událostí roku 1939. Následovala deportace více než 1200 studentů do koncentračního tábora a poprava devíti z nich bez soudního líčení. Studentský zástupce RVŠ Michal Zima poděkoval všem, kteří se zasadili o vytvoření tradice setkávání se u pamětní desky v Žitné ulici a jejímu uchovávání. Ministr školství Stanislav Štech zdůraznil, že v poslední době se často bez výrazných reakcí veřejných činitelů odehrávají ve veřejném prostoru projevy xenofobie, rasismu a vyvolávání nenávisti.  K tomuto názoru se připojil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

 

Velká část účastníků vzpomínkového aktu v Ječné se následně připojila k programu oslav 17. listopadu na Albertově, odkud se před 28 lety vydal průvod studentů a pedagogů na Národní třídu. Právě trasu pochodu z roku 1989 zdolaly dnes desítky běžců v rámci běhu.

Na Albertově, který patřil opět při letošních oslavách především studentům,  jsem přivítal účastníky oslav a na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur. Ve svém vystoupení jsem zdůraznil, že jako občané máme možnost věci veřejné ovlivňovat svými každodenními činy, opětovně jsem vyzdvihl význam boje za svobodu a demokracii a zdůraznil, že v případě ohrožení se Albertov znovu stane místem protestů. Státní hymna a Beethovenova Óda na radost zakončily oficiální část oslav, které pokračovaly v budovách přilehlé Přírodovědecké fakulty.

Zdejší posluchárny zaplnila přednáška děkana právnické fakulty Jana Kuklíka, diskuze Mladých občanů, na které vystupovali
youtuber Kovy, moderátorka Emma Smetana a novináři Andrea Procházková a Janek Rubeš, ale i prezentace názorů politických stran na vzdělávání a školství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uctění památky 17. listopadu zorganizovalo Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy ve spolupráci se studentskými spolky a studentskou částí Akademického senátu UK.

Přes nepřízeň počasí si připomnělo památku listopadových událostí let 1939 a 1989 tisíce lidí. Ráno se u Hlávkovy koleje konalo již tradičně setkání pořádané jako vzpomínka na padlé a uvězněné studenty z roku 1939 a jako připomínka událostí z listopadu 1989. Připomínkový akt pokračoval po položení věnců pochodem k pamětní desce Jana Opletala a Václava Sedláčka v Žitné ulici. Velká část účastníků vzpomínkového aktu v Ječné se následně připojila k programu oslav 17. listopadu na Albertově, odkud se před 28 lety vydal průvod studentů a pedagogů na Národní třídu. Právě trasu pochodu z roku 1989 zdolaly dnes desítky běžců v rámci běhu #runjinak

https://youtu.be/W7Y8N5h_aIU

Projev rektora UK prof. Tomáše Zimy u Hlávkovy koleje zde:
Projev rektora UK u Hlávkovy koleje 17.11.2017

Ve vysílání ČT1

https://video.aktualne.cz/dvtv/zive-vyroci-17-listopadu-pietni-akt-u-hlavkovy-koleje/r~8fb2cae6cb6b11e7be860cc47ab5f122/?redirected=1511164952

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví