U příležitosti 17. listopadu Univerzita Karlova ocenila Cenou Arnošta z Pardubic vynikající vyučující a vzdělávací počiny  

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly podruhé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující i vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.


Při této příležitosti jsem ve svém projevu zdůraznil, jak důležitou a nezastupitelnou roli pro vývoj demokracie a občanské společnosti hrají studenti a vzdělaní lidé. Vzdělaní lidé znamenají pro jakoukoli protototalitní či totalitní moc nebezpečí vždycky. Svobodného, kritického myšlení a vzdělaných lidí se diktátoři všude na světě obávali a obávají ze všeho nejvíc. Čím je společnost vzdělanější a poučenější, tím méně je náchylná k tomu, nechat se zmanipulovat, nechat se svést anebo zastrašit.  A v dnešní době je nutné mít tuto skutečnost na paměti stejně jako dříve.

Zástupci studentů Sara Vidímová z FF UK a Michal Říha z PF UK pak ve svých projevech zmínili, jak na významné události československých dějin nahlížejí dnešní mladí lidé. 

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly během slavnostního večera předány Ceny Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující a vynikající vzdělávací počin. Cenu pro vynikajícího vyučujícího na UK si odnesl prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., z Pedagogické fakulty UK, cenu za vědecký počin si odnesl tým složený z učitelů, studentů a absolventů Právnické fakulty UK vedený JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D., za program Street Law – zažít právo jinak. In memoriam byl oceněn prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

 Prof. Petr Charvát byl oceněn za mimořádný přínos pedagogické profesi. Je znám jako skutečný odborník přenášející získané poznatky do výuky a rovněž jako pedagog mimořádně laskavý a zároveň náročný k sobě i studentům. Mezi nimi se těší mimořádné oblibě a stejně tak je uznáván akademickou obcí Pedagogické fakulty UK.

Jeho bohatá publikační činnost je pro studenty a odbornou veřejnost zárukou dostupných a kvalitních zdrojů; tyto kvality potvrdila i Cena Josefa Hlávky, která mu byla udělena za knihu Zrození státu – prvotní civilizace Starého světa. Vysoce hodnocena je též jeho vědecko-popularizační činnost, a to v televizním pořadu Dvaasedmdesát jmen české historie.

Program Street Law – zažít právo jinak působí na Právnické fakultě UK nepřetržitě od roku 2009, což z něj činí nejdéle působící Street Law program v České republice. Za dobu jeho fungování jím prošlo téměř 300 studentů Právnické fakulty UK, více než 4000 středoškolských studentů, několik stovek seniorů a desítek mladých Romů.

Základem tohoto úspěšného projektu je spolupráce mezi právnickou fakultou a středními školami či neziskovým sektorem (sborem mladých romských muzikantů Romano Drom, spolkem zprostředkujícím vzdělávání seniorů LOVI či společností na ochranu spotřebitelů dTEST). Studenti fakulty chystají s pomocí pedagogického vedení od vyučujících fakulty a absolventů programu Street Law interaktivní lekce pro studenty středních škol, seniory, děti z dětského domova či příslušníky romské menšiny.

Stěžejní rovinu projektu tvoří jeho jednoznačný dopad na studenty práv. Díky Street Law mohou již během studia konfrontovat svoje teoretické právní znalosti s každodenní realitou a učit se hledat způsoby, jak o svém oboru komunikovat s lidmi, kteří ho nestudují a považují ho za obor vesměs složitý, těžko pochopitelný a někdy i lehce zbytečný. Zároveň budoucí právníky kontakt s neprávníky přivádí k přemýšlení nad fungováním konkrétních právních institutů v běžném životě a nad hodnotami, ze kterých právo vyrůstá; dostává se jim tak nezbytného zážitku uchopení práva v širším kontextu. V neposlední řadě pak studentům práv dává projekt zažít, že již toho o právu dost vědí a že znát právo dává smysl, protože s jeho pomocí mohou poradit mnoha neprávníkům. Tento pocit značně zvyšuje jejich motivaci právo studovat a pronikat do jeho hlubších souvislostí.

Prof. Jan Suda byl oceněn in memoriam za přínos světové vědě, pedagogické činnosti a popularizaci vědy. Na výuce se Jan Suda podílel od svého absolutoria na PřF UK v roce 1997. Patřil k přednášejícím, který zaujal každého: svým nasazením, espritem, šíří vědomostí a schopností objasnit souvislosti. Během své vědecké práce se podílel na 61 impaktovaných publikacích, 9 kapitolách v knihách a 4 monografiích a získal řadu ocenění.

Cena Arnošta z Pardubic je cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích: cena pro vynikajícího vyučujícího, cena za vynikající počin.

 

 

 

 

 

 

 

na YT UK byl  publikovan zaznam slavnostniho vecera k 17. listopadu 2017, vcetne  udeleni Ceny Arnosta z Pardubic a kulturni casti vecera:

https://youtu.be/1zmsW49gVqo

Statut ceny Arnošta z Pardubic:
http://www.cuni.cz/UK-7294.html

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví