Spolek českých lékařů oslavil 155. výročí svého založení

Dostalo se mi velké cti zahájit slavnostní shromáždění, které se koná u příležitosti oslav 155. výročí založení Spolku českých lékařů.

Jsem ze srdce rád, že právě prostory staroslavného pražského Karolina se staly hlavním dějištěm těchto oslav. Přítomnost mnohých významných českých odborníků, předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, předsedy Spolku českých lékařů, ředitele Ústavu dějin Univerzity Karlovy a dalších významných hostů na této slavnostní akci jen dokládají obrovský význam 155 let starých událostí, které se v rozvoji české medicíny udály.

Projev JM rektora Uniiverzity Karlovy :
Projev JM prof. Zimy – 155. výročí SČL

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví