Univerzita Karlova si připoměla listopadnové události roku 1939 a 1989

Studenti, akademici a představitelé Univerzity Karlovy si během středy připomínali odkaz 17. listopadů 1939 a 1989. kdy studenti a občané odvážně vystoupili proti dvěma velkým totalitám minulého století: nacismu a komunismu. Oba 17. listopady jsou vzpomínkou na odvahu studentů. Dnes jsou to právě studenti, kteří utvářejí podobu našich univerzit, které se již věnují i tématům udržitelného rozvoje nebo rovným příležitostem.

Slavnostní akty však začaly již ráno po deváté hodině, kdy vedení Univerzity Karlovy položilo věnce u Hlávkovy koleje s dalšími zástupci vysokých škol. Za současné studenty vystoupil  Michal Farník, předseda Studentské komory Rady vysokých škol. „Čeští studenti jsou považováni za vůbec první, kteří zvedli svůj hlas proti nacistickým utlačovatelům,“ připomněl ve svém projevu.

Od Hlávkovy koleje se pak po půl jedenácté průvod vydal k pomníku v Žitné ulici. Tam pak společně studenti i zástupci vysokých škol uctili památku Jana Opletala a Václava Sedláčka. Vystoupil kromě jiných rovněž rektor Masarykovy univerzity v Brně profesor Martin Bareš, jenž nyní předsedá České konferenci rektorů. Další pamětní akty se konaly samozřejmě i v dalších českých a slovenských městech, odkud pochází většina studentů Univerzity Karlovy.

Slavnostní program pokračoval po poledni na pražském Albertově, kde v roce 1989 začaly pohnuté události, jež změnily dějiny a přivedly Česko a Slovensko mezi plně demokratické země se zaručenými lidskými právy a svobodami. K oběma historickým listopadům bylo zapotřebí odvážných skutků a touhy po vzdělání, jež je pro společnost nezbytné. Právě na mytickém Albertově, odkud se přes Vyšehrad vydal před 32 lety průvod studentů na Národní třídu, plánuje Univerzita Karlova zbudovat Kampus Albertov, který se má stát centrem excelentní vědy a s tím souvisejícího vzdělávání.

Delegace UK s občany šla následně oslavit velký den demokracie na Národní třídu. Tam, kde komunistická policie na podzim 1989 tvrdě zasáhla proti demonstrantům.

 
Více na webu UK:
Foto: Vladimír Šigut, Martin Pinkas, Michal Novotný
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví