Univerzita Karlova představila nealkoholické pivo

Na trh oficiálně vstupuje zcela nové nealkoholické „pí“vO Slušné číslo. Unikátní technologie využívá vinařské kvasinky a ideově vznikla na Matfyzu ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským. Výrobu zajišťuje Pivovar Ferdinand z Benešova. Slušné číslo ochutnáte v provozovnách menz a bufetů UK – Culina Carolina. 

Spojení inovací a nejlepších tradic českého pivovarnictví je pro nápoje uváděné na trh pod společnou značkou „pí“vO charakteristické. Platí to i pro nové nealkoholické „pí“vO, které je mladším sourozencem už zavedeného Pěknýho čísla. Slušné číslo má unikátní chuťové charakteristiky a technologie jeho výroby byla od základu navržena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. Právě ta inspirovala zmíněnou řadu nových nápojů. Slušné číslo je proto od základu univerzitním nealkoholickým pivem, které obohatí jak nabídku stravovacích zařízení Univerzity Karlovy – Culina Carolina, tak později i běžnou distribuční síť.

Kolegové z Matfyzu přišli s touto iniciativou už dříve a myslím, že podobné nápady je potřeba podporovat. Osobně oceňuji, že další z řady nápojů inspirovaných symbolikou Ludolfova čísla je od základu inovativní a nealkoholický. Díky tomu nejde o nějakou marketingovou ozdobu, ale o důstojnou, vtipnou a originální prezentaci celé Univerzity Karlovy.

V obecném povědomí není Matematicko-fyzikální fakulta UK určitě zapsána jako instituce, která se věnuje vývoji nových nápojů. Přesto dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským na nových technologiích či exaktních měřeních vlastností a kvality pivních nápojů. 

„Vývoj každé novinky je spojen s rizikem. Myslím si ale, že právě hledání nových cest, jak v teoretické, tak aplikační oblasti je jedním z hlavních úkolů Univerzity Karlovy a jejích fakult. Slušné číslo je natolik inovativní, že jeho receptura, vytvořená společně s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví. Myslím, že Slušné číslo a zejména technologie jeho výroby je příkladem úspěšného fungování tzv. partnerského fakultního programu, jehož prostřednictvím se realizuje spolupráce s externími komerčními subjekty. Rychlost, s jakou se podařilo úplnou novinku dostat až do výrobní praxe, je nepochybně srovnatelná s jakoukoli soukromou firmou, upozorňuje proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.

Distribuce Slušného čísla bude probíhat v provozovnách univerzitního stravování Culina Carolina, kde je může ochutnat i širší veřejnost.

Až ochutnáte, sami pochopíte, že tradice a inovace nejsou nepřátelé, ale naopak spojenci. Tradiční je totiž to, co bylo vždy, nikoli to, co bylo včera. Slušné číslo je toho nejlepším a dobře pitelným důkazem.

 Foto: Martin Pinas

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví