Ve Velké aule Karolina byly slavnostně předány Ceny Arnošta z Pardubic

U příležitosti oslav svátku 17. listopadu byly ve Velké aule Karolina slavnostně předány Ceny Arnošta z Pardubic. Cenu pro vynikajícího vyučujícího získal Ondřej Naňka z 1. LF a za vynikající vzdělávací počin byl oceněn Roman Gabrhelík, taktéž z 1. LF.

Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si v podvečer 17. listopadu slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly ve Velké aule Karolina již tradičně předány Ceny Arnošta z Pardubic.

Cenu pro vynikající vyučujícího na UK získal doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., jenž je mezinárodně uznávaným anatomem, který celý svůj profesní život působí v Anatomickém ústavu 1. LF UK. V jeho osobě se sjednocuje osobnost inovativního vědce, inspirativního pedagoga a důkladného klinického lékaře. Je autorem a spoluautorem více než 80 vědeckých publikací zaměřených na klinickou anatomii, embryologii, ortopedii a molekulární biologii. Jeho vědecký přínos vedl mimo jiné k zavedení nových a inovativních operačních postupů, a to zejména v urologii, gynekologii a ortopedii.

Cenou Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK byl oceněn doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. z 1. LF, a to konkrétně za vytvoření online vzdělávacího programu s názvem Introduction to Evidence-based Prevention. Tento kurz reaguje na současnou situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i v zahraničí a soustředí se na prevenci rizikového chování. Inovativnost tohoto kurzu spočívá mimo jiné v důrazu, který je kladen právě na prevenci založené na důkazech. Kurz se navíc vyznačuje svojí interdisciplinaritou – je určen nejen studentům lékařských oborů, ale i pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologů, sociologům a vlastně všem zájemcům o danou problematiku, od laiků, po odborníky. Kurz se dočkal velkému úspěchu nejen mezi studenty UK, ale i mezi studenty zahraničních univerzit.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určená akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích, a to pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin ve vzdělávací činnosti.

Na YT UK: https://youtu.be/bTPXhy5jWcI

FOTO: Michal Novotný, Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví