Univerzita Karlova se stala hlavním partnerem projektu Nejúspěšnější sportovec roku  

Univerzita Karlova se v ročníku 2018/2019 stává hlavním partnerem sportovní ankety „Nejúspěšnější sportovec roku“. Cílem projektu je ocenit sportovce a nejlepší sportovní výsledky dosažené v jednotlivých krajích a okresech České republiky. Jde o kategorie mládeže, dospělých, jednotlivců i kolektivů, handicapovaných sportovců, ale také masters či trenérů a cvičitelů.

Mezi absolventy ale i současnými studenty Univerzity Karlovy najdeme řadu mimořádně úspěšných a mezinárodně uznávaných sportovců i trenérů.  Jsem proto velmi rád, že jsme se stali partnery projektu a můžeme tak podpořit talentované naděje českého sportu, zdravý životní styl i hodnoty fair-play. To vše jsou priority, které ve svém poslání Univerzita Karlova vyznává a rozvíjí, ať už v rámci nabídky studijních oborů či formou nejrůznějších akcí pro veřejnost. Jsem přesvědčen, že sport musí být dostupný pro všechny, a proto jakoukoliv akci či aktivitu, která sportování podporuje, vítám.  Pro univerzitu je partnerství v tomto projektu rovněž významnou příležitostí, jak v regionech ČR představit Univerzitu Karlovu a jak posilovat vzdělanost.

Mezi úspěšné absolventy Univerzity Karlovy patří řada olympijských šampionů, například moderní pětibojař David Svoboda, kanoista Martin Doktor, veslařka Miroslava Knapková, hokejista Robert Reichel a řada dalších světově úspěšných sportovců.

Sportovní anketa ostartovala zahajovacím večerem v Českých Budějovicích. Poté se akce během měsíců ledna až dubna 2019 přesune do celkem 44 míst a regionů České republiky. Zástupce Univerzity Karlovy bude na každém slavnostním večeru předávat speciální cenu, určenou pro nejlepšího mladého sportovce v rámci daného regionu. Na každé z akcí bude současně probíhat prezentace Univerzity Karlovy a její studijní nabídky.

Na prvním slavnostním večeru v Českých Budějovicích jsem ocenil v projektu Nejúspěšnější sportovec roku Anežku Paloudovou.  Na teprve devatenáctiletou, velmi skromnou a cílevědomou naději českého sjezdu z Českého Krumlova na divoké vodě je její vodácký klub  právem velmi hrdý.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví