Univerzita Karlova se připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa

Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími v letošním roce připravila řadu akcí jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Zároveň v dubnových dnech oslaví 670.výročí svého založení.

Svoji dlouhou historii a současnou moderní tvář představí UK v rámci slavnostního setkání akademické obce. Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se ve Velké aule historické budovy Karolina (ovocný trh 3, Praha 1) uskuteční slavností zasedání pořádané u příležitosti 670. výročí založení UK. Se svými projevy vystoupí také předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda Coimbra Group Ludovic Thilly a emeritní děkan 3. LF UK Michal Anděl, který bude hovořit o české populaci a její schopnosti vnímání rizik.

 

Zároveň bude předána Cena Miroslava Petruska za nejlepší prezentaci UK a Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2017 a výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae. Slavnostní ceremoniál u příležitosti předání čestných doktorátů se uskuteční následně v pátek 6. dubna 2018 ve 13 hod. ve Velké aule Karolina. Čestné doktoráty převezmou prof. Rolf-Dieter Heuer, prezident Německé fyzikální společnosti, a prof. Thomas Evan Levy, významný představitel oboru antropologie Univerzity v Kalifornii.

Nejrozsáhlejší akcí pro všechny přátele a zájemce o dění na UK je sobotní Den otevřených dveří v Karolinu, který se uskuteční 7. dubna 2018. Na návštěvníky čeká prohlídková trasa budovou Karolina a stálá expozice věnovaná historii UK, spojená s výstavou univerzitních insignií a bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.

Rovněž 100. výročí od založení Československa se Univerzita Karlova rozhodla oslavit řadou akcí. Jednou z nejvýznamnějších bude setkání rektorů prestižních zahraničních univerzit. Tématem jejich setkání, bude diskuze o roli univerzit a univerzitního prostředí v Evropě. Na vědecké konferenci k osmičkovým výročím se bude pro změnu hovořit o vybraných tématech novodobých československých a českých dějin. Cílem těchto akcí, věnovaných výročí založení Československa je představit Univerzitu Karlovu jako tradiční spolutvůrkyni české státnosti, hrdou nositelku vzdělanosti a podporovatelku svobody a demokratických ideálů.

Řadu akcí připravila UK také pro širokou veřejnost. Jsou to výstavy, „prvorepublikový“ festival pod širým nebem, komentované prohlídky, kulaté stoly či přednášky. Na své si přijdou též středoškoláci, pro které bude připraven soutěžní kvíz. Pro nejmenší bude připraven dětský den. Mezi nejzajímavější akce bude patřit výstava 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, která se uskuteční od května do září v prostorách Karolina a návštěvníci na ní uvidí například Nobelovy ceny Gery a Cala Coriových a Jaroslava Heyrovského či aktovku Jana Palacha.

Většina akcí je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií a vstup na ně je volný.

Více informací na
https://uk100.cuni.cz/UK100-21.html

Záznam z tiskové konference k oslavám 100. výročí republiky a 670. výročí založení UK:
https://www.youtube.com/watch?v=Is49y0eo32A

Z cyklu pořadů k výročí UK “Česká univerzita v kontextu evropské vzdělanosti” (pořad Kontexty na ČRo Vltava):
https://vltava.rozhlas.cz/ceska-univerzita-v-kontextu-evropske-vzdelanosti-7002140

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví