Přehled nejdůležitějších akcí Univerzity Karlovy v roce 2018

Univerzita Karlova připravila u příležitosti 100. výročí založení Československa a u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy řadu zajímavých akcí:

SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VE VELKÉ AULE KAROLINA
Místo konání: Karolinum
Termín konání: 5. dubna 2018 ve 14:00 hod

UDÍLENÍ HONORIS CAUSA
Místo konání: Karolinum
Termín konání: 6. dubna 2018 ve 13:00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KAROLINA
Místo konání: Karolinum, PRAHA 1 – vstup ze Železné ulice čp. 9
Termín konání: 7. dubna 2018 (10:00-17:00)
K vidění budou historické prostory Karolina, například Císařský a Vlastenecký sál, Malá či Velká aula. Každý 670. návštěvník obdrží cenu – vstup do běžně nepřístupných prostor.

VÝSTAVA UNIVERZITA A REPUBLIKA: 100 LET – 100 PŘEDMĚTŮ – 100 PŘÍBĚHŮ
Místo konání: Křížová chodba Karolina
Termín konání: 10. května – 1. září 2018

KONFERENCE VZNIK „VÍTĚZNÝCH“ NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ
– Československa a Polska: role sportu při vytváření nové státní identity
Datum konání: 11. května 2018
Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
Čeští a polští historici představí podíl sportovců obou zemí na formování státní/národní identity v období pro 1. světové válce.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Datum konání: 16. května 2018
Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Jde o soutěž fakultních středních škol. Soutěžit budou pětičlenná družstva přibližně ve čtyřhodinovém kvízu, který bude obsahovat otázky
a úkoly tematicky směřované k výročím 1918–2018. Vítězové budou odměněni cenami.

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU
– Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě
Datum konání: 14-17. srpna 2018
Místo konání: Filozofická fakulta UK
Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskuteční v rámci Letní školy slovanských studií. Tématem je sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě.

OPEN-AIR FESTIVAL PRVNÍ REPUBLIKA
Datum konání: 15. září 2018 – celodenní
Místo konání: Vyšehrad, Praha
Oslava 100. výročí založení republiky. Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, divadelníci a hudebníci, ale také fotokoutek s dobovými kostýmy nebo dílny pro nejmenší, kde si děti budou moci vyrobit třeba prak či dřevěnou píšťalku a naučit se krasopisu. Večer se uskuteční řada koncertů.

DĚTSKÝ DEN
Datum konání: 28. září 2018
Místo konání: Karolinum, Praha 1
Dětský den chce zábavnou formou vtáhnout děti a mládež do období první republiky i dalších úseků českých moderních dějin.

KONFERENCE UNIVERZITA A REPUBLIKA
Datum konání: 23. října 2018
Místo konání: Karolinum, Praha 1
Konference se budou účastnit přední odborníci UK, AV ČR a dalších významných institucí. Na konferenci se bude hovořit o důležitých tématech novodobých československých a českých dějin.

MEZINÁRODNÍ REKTORSKÁ KONFERENCE – Univerzita a republika: 100 let Československé/České republiky – dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti
Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum
Termín konání: 24. – 25. října 2018
Na konferenci vystoupí přední osobnosti Univerzity Karlovy a zahraničních univerzit, jako jsou například Oxfordská univerzita, Univerzita v St. Andrews, Vídeňská univerzita, Jagellonská univerzita nebo Evropský univerzitní institut.

KŘEST KNIHY UNIVERZITA VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY
Místo konání: Karolinum
Termín konání: 25. října 2018 / 13:30 – 14:30

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE A VEŘEJNOSTI
Místo konání: Velká Aula, Karolinum
Termín konání: 25. října 2018 / 15:00
Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina bude jednou ze stěžejních součástí univerzitních oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Poskytne příležitost setkání členů akademické obce se zástupci zahraničních univerzit, společenského a kulturního života a hosty z řad širší odborné veřejnosti.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY UNIVERZITNÍCH OBJEKTŮ A PRACOVIŠŤ
Mezi zpřístupněné objekty jsou zařazeny univerzitní areál Karolina, budovy Filozofické, Katolické teologické, Právnické, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK a budova Purkyňova ústavu.
Datum konání: 27. – 28. října 2018
Místo konání: Karolinum a budovy zmíněných fakult
Komentované prohlídky přiblíží nejširší veřejnosti vývoj Univerzity Karlovy v Praze po roce 1918 a propojí historické a vědecké profilování akademického prostředí s jeho společenským a občanským rozměrem.

FESTIVAL NOC FAKULTY: Fakulta československá
Datum konání: 7. listopadu 2018
Místo konání: Právnická fakulta UK
Festival bude věnován významným výročím, kterými nejstarší československá právnická fakulta procházela spolu s československým státem

VÝSTAVA VÝZNAMNÝCH INSIGNIÍ UNIVERZITY KARLOVY
Datum konání: 2. prosince 2018 – 31. ledna 2019
Místo konání: Císařský sál, Karolinum
Výstava proběhne v Císařském sálu Karolina. Představí jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918.

Více informací na
https://uk100.cuni.cz/UK100-21.html

https://uk100.cuni.cz/

Akce k oslavám 670 let od založení Univerzity Karlovy na ČT24 (od 15.50):
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058300328

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví