Univerzita Karlova představila nové publikace vydané u příležitosti 100. výročí vzniku Československa

Ve  Vlasteneckém sále historické budovy Karolina byly slavnostně představeny tři nové tituly knih, které jsou věnovány 100. výročí založení Československa.

Tomáš Zima, Martin Kovář
Univerzita ve službách republiky. Rozhovory s českými diplomaty – absolventy Univerzity Karlovy

Publikace autorů prof. Tomáše Zimy a prof. Martina Kováře přináší šestnáct originálně pojatých portrétů českých diplomatů, absolventů Univerzity Karlovy. Jejich vzpomínky na univerzitní studia, počátky diplomatického působení i pozdější spolupráci s univerzitou v pozici velvyslance, či velvyslankyně, jsou nejen zajímavým vyprávěním výrazných osobností několika generací, ale také svědectvím o symbióze univerzity a veřejného prostoru a jejich vzájemném vlivu na utváření demokratických a morálních hodnot společnosti. 

Tomáš Garrigue Masaryk
Národ a dějiny jako sociologický problém

Bohatě polygraficky vybavená publikace (následovaná vydáním pro studenty a doplněná elektronickou verzí) obsahuje výběr Masarykových sociologických a sociologizujících textů vztahujících se k problematice národa, společnosti, náboženství a práce. Vybrané texty chtějí poukázat na to, že Masarykovo vnímání a řešení sociologických problémů bylo pro jeho život, myšlení i jednání důležitější, než se často zdá, a že si jeho myšlení svou kritickou a „terapeutickou“ intencí uchovává význam dodnes. 

Jan Royt ed.

Nejstarší listiny Univerzity Karlovy

V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty: originál listiny papeže Klimenta VI., datované 26. ledna 1347 a obsahující papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze, a notářský instrument, iniciovaný pražskou kapitulou a datovaný 30. června 1347, s opisem této listiny a výčtem svědků stvrzujících autentičnost opisu. Jde o objev mimořádný, neboť jediné dosud známé vyhotovení listiny se ztratilo na konci druhé světové války. Listiny byly určeny pro pražského arcibiskupa a z jeho archivu, či archivu svatovítské kapituly, se za zatím neznámých historických okolností dostaly do soukromého majetku. Univerzitě Karlově byly nabídnuty prostředníkem v druhé polovině června 2018. Publikace obsahuje faksimile, přepis latinského textu s překladem, obrazovou dokumentaci stavu listin a doprovodné studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=SAVxv6qk5GY

Foto: René Volfík

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví