Událost letošního roku – Mezinárodní rektorská konference “Univerzita a republika 1918 – 2018”

Výročí 100 let od vzniku Československa si připomělo na Univerzitě Karlově 120 zástupců zahraničních vysokých škol, univerzitních sdružení a představitelů státní a veřejné sféry. Dvoudenní mezinárodní rektorská konference nesla podtitul „Dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti“ a sešla se na ní řada významných představitelů evropských univerzit, mezi jinými z Oxfordské univerzity, Univerzity v St. Andrews,Univerzity v Lovani, Univerzity v Curychu či Univerzity v Ženevě. 

 

 

 

 

 

Diskuzní témata se vztahovala k tzv. osmičkovým výročím založení Československé republiky v mezinárodní perspektivě. Zahraniční hosté ve svých příspěvcích zmiňovali především roli univerzit v současné společnosti, v politice či vlivu univerzit na rozvoj demokracie. 

Současná společnost čelí zvyšující se míře netolerance a růstu popularity různých populistů, kteří nabízejí rychlá a jednoduchá řešení složitých problémů. Role univerzit v tomto ohledu je stejná jako v minulosti, tedy aby chránily principy demokracie, humanismu a vědění. Jak toho dosáhnout? Musíme přijmout zodpovědnost za rozvoj naší Alma Mater, naší akademické obce a současné společnosti.

Jedním z řečníků byl také rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta, který ve svém projevu zdůraznil, že hlavní esencí každé univerzity je svoboda ve vyjadřování a diskuzi. „Je klíčovým úkolem každé univerzity aktivně jednat a vystupovat proti škodlivým prvkům podporující erozi hodnot jako lidství, zodpovědnost, solidarita, spravedlnost, respekt, nezávislosti či svoboda,“ uvedl Karol Mičieta.

V závěru dvoudenní konference jsme podepsali spolu se zástupci evropských univerzitních asociací Coimbra Group, Europaeum, LERU a UNICA společnou Pražskou výzvu vztahující se k úspěšnému rozvoji vědy a vysokoškolské spolupráce v Evropě. Autoři prohlášení v ní vyjadřují obavu z aktuální politické situace v Evropě, která může vést k negativnímu vývoji v oblasti vzdělávání a vědecké práce v evropském regionu. Signatáři konstatují, že pokud má i nadále být realizován rozvoj ve vědě, výzkumu a vzdělávání, musí být zachována možnost přeshraniční a mezinárodní spolupráce, především pak volná mobilita studentů a akademických pracovníků.

 

 

 

 

 

Evropští lídři jsou vyzýváni, aby zajistili další rozvoj a budoucnost programů Erasmus a Horizon Europe, stejně jako spolupráci v oblasti vzdělávání a výzkumu se zeměmi mimo Evropskou unii.

Text Pražské výzvy:

UK_Prague Appeal_CZ_FINAL

Více ve vysílání ČT24:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2632466-univerzitu-karlovu-zaplnily-desitky-rektoru-a-akademiku-ze-zahranici

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/218411000371024/video/652479

Na YT UK:
https://www.youtube.com/watch?v=BcXBbNcLfu4

Foto: René Volfík

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví