Univerzita Karlova podepsala s Českou televizí memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci

Dnes jsem podepsal  Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českou televizí, zastoupenou jejím generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Ta má platností do konce roku 2022, přičemž hlavním cílem je pokračovat v rámci společných komunikačních projektů v posilování povědomí veřejnosti o tématech vědy, výzkumu a vzdělávání. Univerzita Karlova a Česká televize podpisem Memoranda  deklarují svou svobodnou vůli pro vzájemnou spolupráci při přípravě a realizaci konkrétních projektů v oblasti vědy a vzdělávání zejména tak, že se budou vzájemně oslovovat a hledat možnosti této spolupráce. 

 

Jsem velmi rád, že Univerzita Karlova pokračuje ve spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí. Máme za sebou již řadu konkrétních úspěšných společných projektů a akcí, mezi jinými to byly například oslavy 700. výročí narození Karla IV., kde byla ČT hlavním mediálním partnerem. Jsem přesvědčen, že je důležité v dnešním informačně čím dál více roztříštěnějším mediálním prostoru posilovat témata vzdělávání, vědy a výzkumu a jsem nesmírně rád, že na tom budeme pracovat v těsné spolupráci s Českou televizí.

Foto: Martin Pinkas

Ve vysílání ČT:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000101110/obsah/800975-spoluprace-ct-s-uk

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví