Univerzita Karlova představila on-line kurz „INEP“, který je přístupný zdarma

Univerzita Karlova  představila nový mezinárodní kurz „INEP“, který byl vytvořen ve spolupráci s odborníky na prevenci závislostí v tuzemsku i zahraničí jako pomoc studentům různých oborů a fakult i odborníkům z praxe ve výuce prevence a léčby závislostí.

On-line kurz INEP (Introduction to Evidence-based Prevention) reaguje na současnou situaci v oblasti závislostí v tuzemsku i zahraničí a rychlé tempo nárůstu problémů nejen s tradičními látkami jako alkohol nebo konopí, ale také s tzv. nelátkovými závislostmi.

Kurz je důležitý především také proto, že díky němu budou moci do problematiky proniknout odborníci i zájemci z celého světa. Zároveň jde také o rozšíření nabídky pro současné studenty UK, kteří tak mohou tento předmět, sdílený více fakultami, studovat a absolvovat jak v českém, tak anglickém jazyce a prohlubovat tak své jazykové schopnosti a znalosti mezinárodní terminologie v této moderní a progresívní oblast.

Univerzita Karlova v návaznosti na to připravila vůbec první komplexní on-line podobu tohoto vzdělávání a ve spolupráci se svými partnery EMCDDA (European Monitoring Center for Drug and Drug Addictions), ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Jde nejen o hodnotný příspěvek do vývoje mezinárodního standardu ve vzdělávání v prevenci, ale také k zásadnímu posunu v diskuzi a výzkumu možností, jak vzdělávání tohoto typu efektivně doručit zájemcům nejen z řad preventivních pracovníků.

Univerzita Karlova v loňském roce představila nové výzkumné výsledky a celý prezentovaný nově vzniklý kurz je součástí výzkumného programu PROGRES. Společně s 1. lékařskou fakultou se na něm podílí také odborníci z Pedagogické a Filozofické fakulty UK v rámci společného programu PROGRES Q06. 

„Vzdělávací program INEP je výsledkem dlouhodobé spolupráce tuzemských odborníků se špičkovými pracovišti v zahraničí. Navazuje na úspěšný vznik prvního mezinárodního kurikula pro vzdělávání preventivních pracovníků nazvané UPC (Universal Prevention Curricula) a na rozsáhlý Evropský projekt UPC-Adapt, mající za cíl vytvořit kondenzovanou formu vzdělávání pro začínající preventivní profesionály,“ uvedl prof. Michal Miovský z 1. LF UK.

Foto: Martin Pinkas

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví