Univerzita Karlova otevřela unikátní výstavu věnovanou Karlovi IV.

Slavnostní vernisáží byla v Karolinu otevřena výstava Druhý život Karla IV., kterou Univerzita Karlova připravila spolu s Národní galerií při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV.

VOL_3457b4VOL_3450b5

Výstavní projekt Druhý život Karla IV. představí veřejnosti řadu unikátních a dosud veřejně neprezentovaných exponátů, spojených s karlovskou tematikou. Nejzajímavějším z nich je bezesporu roucho Karla IV., zapůjčené z Itálie. Podle oficiálních dokumentů se jedná o plášť, který daroval císař Karel IV. mnichům z klášterního kostela Santuario dei Santi vittore e Corona výměnou za vzácnou relikvii svatého Viktora, která pak byla převezena do Prahy. Vznik roucha je datován zhruba do období 1346-1355. Plášť je tvořen z 27 fragmentů, hlavním motivem jeho dekoru je plod granátového jablka. Nyní je součástí sbírek Gallerie Farsetti alla Cà d´Oro, která jej na výstavu poskytla.VOL_3537b3

Mezi další vzácné exponáty patří Relikviář Sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století, poklad sv. Eligia, busta sv. Václava a Vojtěcha z kostela Sv. Ducha v Praze z počátku 15. století a řada dalších obrazů, grafik, historických listin, soch a publikací atd.

Výstava Druhý život Karla IV. nabízí pohled na proměny vnímání osobnosti Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti. Představuje různé historické přístupy k hodnocení jeho působení jako politika a panovníka, odvíjející se od dobového a společenského kontextu (například národně-obrozenecké, nacistické či komunistické pojetí, rozdílný přístup české a německé historiografie apod.) a z dlouhodobé perspektivy se věnuje odkazu Karla IV. nejen z hlediska státnického a politického, ale také historického a kulturního.
VOL_3437b1VOL_3480b2Výstava v Křížové chodbě Karolina je pro veřejnost otevřena od 14. 5. do 31. 8. 2016, vždy út-ne od 10:00 do 18:00 hodin.

 

Vstup je ZDARMA a navíc bude ve stejném období ZDARMA zpřístupněna také expozice Muzea Univerzity Karlovy.

 

Záběry z vernisáže výstavy lze shlédnout na YT UK
https://youtu.be/MuLMHDkk54k

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství