Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Univerzita Karlova si připomenula 700. výročí od narození svého zakladatele Karla IV., krále českého a císaře římského slavnostním shromážděním ve staroslavné aule Karolina.

Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina poctili svojí přítomností přední ústavní činitelé České republiky – předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředseda Vlády ČR Pavel Bělobrádek, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal. Společně s členy vlády a s nejvyššími představiteli veřejného života se této významné akce zúčastnili i přední zástupci církví ČR, zástupci 47 univerzit z 28 států Evropy, Japonska a USA, zástupci představitelé českých a slovenských vysokých škol, pedagogové a studenti Univerzity Karlovy.
„Hlubší smysl letošních oslav karlovského jubilea spočívá mimo jiné v tom, že se nebudeme bát říci: pojďme i nadále cestou, kterou našemu státu vytyčil Karel IV. a na niž úspěšně navázali jeho velcí následovníci, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. Pojďme
i nadále cestou co nejtěsnější spolupráce s těmi, kteří jsou našimi přirozenými partnery po staletí, k nimž se hlásíme a k nimž patříme, držme se, společně s nimi a s přispěním všech dalších podobně směřujících zemí, univerzit a lidí dobré vůle, na cestě prohlubování demokracie“,
uvedl ve svém projevu rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. Účastníky slavnostního shromáždění pozdravil jménem zástupců evropských a světových univerzit rektor ženevské univerzity, Yves Flückiger. „Univerzity jsou protikladem veškerého fanatismu, včetně těch jeho forem, které vedly ke zničení Palmýry a které právě nyní útočí na světové kulturní dědictví. V tomto ohledu zůstávají jedním z nejcennějších pilířů humanity“, zdůraznil ve svém projevu.
Historik umění prof. Jiří Kuthan poukázal ve svém projevu na státotvornou činnost Karla IV. v historických kontextech, jeho význam pro naši zemi a Univerzitu Karlovu a jeho rozsáhlé dílo, se kterým se dodnes setkáváme nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích.

VOL_3990VOL_3921VOL_3943

VOL_4038

 

 

VOL_4063VOL_4114

 

 

 

 

 

 

 

Záznam ze slavnostního shromáždění UK na YT UK:

https://www.youtube.com/watch?v=aL2LWVLdneI

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství