Rektor UK udělil záštitu výstavě NTM “Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.”

Národní technické muzeum otevřelo u příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. výstavu “Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.”. Výstavě udělil záštitu také rektor UK prof. Tomáš Zima. Vernisáž výstavy proběhla za účasti Jeho Excelence kardinála Dominika Duky, ředitele Národního technického muzea a dalších představitelů veřejného života

VOL_2658

VOL_2950VOL_2573

 
Výstava se zaměřuje na stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu během vlády Karla IV. Prostor výstavy je pojatý jako staveništěm, ve kterém jsou ukázány dobové stavební profese a techniky. Výstavu doprovází lektorované programy pro školní skupiny.

Výstava je věnovaná stavitelskému umění v době architektonického rozmachu, který byl umožněn vládou tohoto mimořádného panovníka. Na výstavě bude prezentována řada dobových stavebních prvků a postupů, a to především prostřednictvím funkčních replik stavebních strojů.

Z velkých stavebních strojů je prezentována funkční replika středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon, který byl zkonstruován na základě vyobrazení v Bibli Václava IV., a plně funkční replika gotického beranidla používaného pro beranění/zatloukání dřevěných pilotů při zakládání

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství