Univerzita Karlova iniciovala vznik protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol

Univerzita Karlova iniciovala vznik manuálu, který by měl tuzemským vysokým školám pomoci bránit se pronikání zahraničních vlivů. Manuál vypracovalo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra ČR. Inspirací byly zejména události posledních let ve světě i v tuzemsku, kvůli kterým vznikla potřeba řešit systematicky vlivové působení cizí moci na tuzemských vysokých školách.

Cílem dokumentu je připravit tuzemské vysoké školy na to, že se mohou stát předmětem zájmu cizí moci a naučit je na tuto situaci adekvátně reagovat. Dokument představuje především souhrn rad a doporučení a zároveň návod, jak se vyrovnat se situacemi s přítomností vlivového působení cizí moci, jak reagovat a postupovat. Materiál se soustředí na popis základních technik a postupů.

Vznik dokumentu jsme iniciovali, neboť UK se v minulosti setkala se snahou zahraničních států prosadit na univerzitě svůj vliv a získávat různé druhy informací. Věřím, že dokument pomůže Univerzitě Karlově i ostatním tuzemským vysokým školám zorientovat se v problematice současných hrozeb a pomůže jim nastavit taková pravidla, díky kterým budou v této oblasti odolnější.

Dokument obsahuje vhled do problematiky současných hybridních hrozeb a popisuje, jakým konkrétním hrozbám mohou tuzemské vysoké školy čelit. Poskytuje praktické rady, jak taková rizika řídit, jak nastavit smlouvy s partnery či jak spolupracovat se zahraničními zeměmi. Nechybí ani návody, jak ochránit duševní vlastnictví či výsledky svého vědeckého zkoumání či jak se bránit kybernetickým útokům.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví