Jak to vidí Tomáš Zima nejen k hodnocení vědecké práce

Dnes jsme s panem redaktorem Vladimírem Krocem v pořadu Jak to vidí… hovořili o tom jakým způsobem měřit a porovnávat výsledky vědecké práce. To ukázala nedávno Univerzita Karlova svým historicky prvním celouniverzitním mezinárodním hodnocením vědy. Na čem byla unikátní analýza založena a jak si vedeme v porovnání se světem? 

Robustní hodnocení vycházelo z toho, že jsme chtěli vědět, v čem jsme dobří a kde máme slabá místa. Analýza vycházela z nového principu hodnocení vědy v České republice podle takzvané metodiky 17+ (používané od roku 2017). Metodika má pět pilířů, přičemž na jedné straně jsou tvrdá data jako třeba počty publikací, doplněno na straně druhé pohledem expertů.

Univerzita Karlova si navíc ještě udělala vlastní analýzu. Vybrali jsme si několik prestižních evropských univerzit – v Lovani, ve Vídni, v Heidelbergu… A oslovili jsme naše partnery z mezinárodní vědecké rady, která je ustavená z univerzit v rámci univerzitní Aliance 4EU+, aby nám experti pomohli.

Do projektu, který by se měl opakovat každých pět šest let, bylo zapojeno více než 2000 lidí z různých vědních oborů. Hodnotil to mezinárodní panel složený z předních odborníků z různých vědních oblastí, kteří vypracovali velmi detailní zprávu po jednotlivých fakultách i oborech.

Vznikl materiál, který primárně slouží pro naši vnitřní potřebu a který přináší informace o tom, kde je možné leccos vylepšit. Samozřejmě jsou obory, které jsou velmi kvalitní a světově srovnatelné už nyní.

Dalšími tématy rozhovoru byly: návrh ministerstva financí snížit výdaje na vědu; předávání cen za nejlepší studentské vědecké práce; jak Univerzita Karlova pomáhá běloruským studentům?

Foto: opa

Celý rozhovor na ČRO Dvojka zde:

https://dvojka.rozhlas.cz/rektor-zima-ceske-vysoke-skolstvi-za-15-let-hodne-vyrostlo-ukazuji-prestizni-8516117

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví