Univerzita Karlova děkuje všem studentům, kteří se zapojí do pomoci v rámci vyhlášené pracovní povinnosti

Děkujeme všem studentkám a studentům lékařských, nelékařských a dalších zdravotnických magisterských oborů, kteří budou na základě rozhodnutí vlády ČR o pracovní povinnosti povoláni od svých studijních povinností, aby vypomáhali ve zdravotnických zařízeních nad rámec svých studijních povinností.

Vedení UK si je vědomo, že řada studentů již několik měsíců žije v mimořádné a nelehké situaci. Výuka již rok funguje na řadě fakult nestandardní on-line formou a není zatím bohužel ani zřejmý termín návratu studentů do škol. Nově vyhlášená pracovní povinnost může leckomu situaci ještě více zkomplikovat, na druhé straně situace v ČR je natolik vážná, že lékařské kapacity a zdravotnický personál jsou již na mnoha místech naší republiky zcela vyčerpány.

Univerzita Karlova proto bude vycházet studentům, kteří v těchto dnech budou vypomáhat ve zdravotnických zařízeních maximálně vstříc. Univerzita Karlova svým studentům v této nelehké situaci nabízí poradenské služby Centra Carolina, kam se mohou studenti se svými případnými dotazy a problémy i nadále obracet.

Pomoc studentů vysokých a středních škol považuje vedení Univerzity Karlovy v současné nelehké epidemiologické situaci za zcela zásadní, významnou a neocenitelnou.

Děkujeme, milé studentky a milí studenti!

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví