Univerzita Karlova zpřístupnila historické prostory Karolina

Dnes  Univerzita Karlova oslavila 670. výročí svého založení. V tento významný den jsme zpřístupnili pro širokou veřejnost budovu naší nejstarší univerzity, budovu historického Karolina.

Příchozí se dostali na jindy nepřístupná místa. Vystavili jsme insignie a slavnostní taláry.  Vystaveno bylo celkem třináct žezel rektora a jednotlivých fakult, včetně toho nejmladšího, které si teprve loni nechala zhotovit Fakulta sociálních věd. Prohlídková trasa zavedla zájemce do rektorského klubu, mázhausu nebo malé i velké auly, kde se pravidelně konají promoce. K vidění byl dále Císařský sál s portréty panovníků nebo stálá expozice o historii univerzity v podzemí. V ní se například nachází původní pečetidla nebo kopie zakládací listiny pražské univerzity, kterou vydal císař Karel IV. 7. dubna roku 1348. 

Vzácnou příležitostí byla také možnost nahlédnout do Vlasteneckého sálu v prvním patře. Jeho název se odvíjí od toho, že jsou zde zobrazeni muži, kteří své vlasti prospěli a zároveň byli spjati s univerzitou.
Na čestném místě je umístěn rozměrný portrét prezidenta a profesora Tomáše Garrigua Masaryka, nechybí zde ani busta politika Františka Ladislava Riegra nebo obraz přírodovědce a pedagoga Jana Svatopluka Presla. Sál je také významný tím, že se v něm scházeli členové České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, předchůdkyně dnešní Akademie věd. Dnes prostor slouží k reprezentačním účelům, například se zde předávají ceny rektora.

Nenápadným prostorem v přízemí Karolina je fiskus neboli pokladnice. Málokdo ví, že hned vedle bývalo ve středověku vězení pro studenty, neboť univerzita měla vlastní samosprávu. Mohli být odsouzeni, když se opili nebo dělali nějaké nepřístojnosti. Chybějí podrobné zprávy o tom, jak často bylo v minulosti využívané. Žalář v některých případech měl naopak význam jako obrana proti světské a církevní moci.  Existují případy, kdy byli studenti obviňováni z kacířství. Tímto způsobem je univerzita mohla paradoxně ochránit. 

Kromě svého výročí si letos univerzita připomene i sto let od vzniku samostatné republiky. Pro veřejnost asi nejzajímavější akce bude výstava zde v Karolinu sto příběhů, kdy každý rok bude představovat jeden předmět, jeden příběh, taška Jana Palacha, dvě Nobelovy ceny, různé artefakty historie. Prohlídka Karolina byla zpestřena doprovodnými programy pro dětské návštěvníky.

Karolinum poctilo svojí návštěvou více než 2400 zájemců o naší historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: René Volfík

Pořad na streamu k založení UK:
https://www.stream.cz/vylety-do-minulosti/10024336-zalozeni-univerzity-karlovy-7-duben-1348

Reportáž k akci ČT1 – Studio6:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/218411010120407/obsah/611930-670-let-karlovy-univerzity

Slavnostní den vyvrcholil slavnostním večerním představením La traviata v Národním divale. 
https://www.facebook.com/profZima

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví