Přední světoví vědci Rolf-Dieter Heuer a Thomas Evan Levy obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Předním světovým vědcům – fyzikovi prof. Rolfu-Dieteru Heuerovi a archeologovi prof.  Thomasi Evanu Levymu jsem dnes u příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí vzniku republiky předal ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

 

Prof. Rolf-Dieter Heuer vystudoval fyziku na Uni versität Stuttgart a doktorát obhájil na Universität Heidelberg, kde později vědecky působil. Po celou svou kariéru se zabýval konstrukcí a využitím velkých detekčních systémů pro studium interakcí elektronů s pozitrony. V letech 1984–1998 působil ve významných funkcích v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě, poté byl do roku 2009 vedoucím výzkumného oddělení na Universität Hamburg. Prof. Heuer byl od roku 2009 do roku 2015 generálním ředitelem organizace CERN v Ženevě. Je nositelem mnoha čestných doktorátů a významných ocenění, včetně pamětní medaile UK. Vědecká spolupráce profesora Heuera s českou vědeckou komunitou trvá již od období experimentů na urychlovači LEP. Spolupráce nabyla na intenzitě v období výjimečně úspěšného vedení prof. Heuera v CERN. Prof. Heuer opakovaně navštívil Českou republiku, je aktivním členem Mezinárodní rady UK. V roce 2012 mu byla udělena pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty UK, v roce 2014 zlatá medaile Univerzity Karlovy a v roce 2016 nejvyšší ocenění Akademie věd České republiky, medaile De scientia at humanitate optime meritis. Prof. Rolf-Dieter Heuer je jedním z nejuznávanějších světových vědců, který dlouhodobě pěstuje aktivní vztahy s vědci ČR a Univerzitou Karlovou zvlášť.

Prof. Thomas Evan Levy je významný světový archeolog, působí na Kalifornské univerzitě v San Diegu.  Archeologii se věnoval od střední školy a stala se jeho životní vášní. 

Již řadu let spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v oblasti archeologie a kontaktů mezi starověkým Egyptem a Syropalestinou. K rozvoji aktivní spolupráce přispěly zejména Levyho výzkumy v teritoriu Wádí Fejnán, kde jeho expedice objevila unikátní památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr. Český egyptologický ústav se věnuje značně podobným tématům a rovněž české archeologické výzkumy v Abúsíru nabízejí významné paralely pro Levyho práci na Předním Východě jak v oblasti mezinárodního obchodu, tak v otázkách geneze prvních komplexních společností v 3. a 1. tis. př. Kr.

S prof. Thomasem E. Levym mě poutá dlouholetá spolupráce. Měl jsem možnost přednášet na Kalifornské univerzitě, stejně jako pan prof. Levy na Univerzitě Karlově. V poslední době se spolupráce s prof. Levym soustředila na teorii přerušovaných rovnovah a její aplikaci v oborech jako jsou archeologie, egyptologie, historie a v neposlední řadě i bezpečnostní studia, ” uvedl ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.

Thomas Levy podnikl během své kariéry řadu vědeckých expedic a účastnil se řady odborných konferencí. Jeho bibliografie zahrnuje nespočet studií, monografií i editovaných sborníků, pokrývajících prakticky každé významnější téma předovýchodní archeologie počínaje kulturami 4. a 3. století př. Kr. p

řes témata Starého zákona až po Dobu železnou. Jeho archeologické výzkumy a vědecká práce významně ovlivnily a ovlivňují hned několik směrů bádání a měly zásadní vliv na generace badatelů.

 

 

 

 

Foto: René Volfík

Záznam ze slavnostního předávání titulů doctor honoris causa:
https://www.youtube.com/watch?v=b35tk5Z1GvA&feature=youtu.be

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví