Předání medailí UK k životním výročím a za celoživotní práci

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady UK předal stříbrnou medaili prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc. z 1. lékařské fakulty u příležitosti životního výročí, za jeho významnou celoživotní práci v oboru ortopedie a dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK.

Zlatou medaili prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc. z Filozofické fakulty UK u  příležitosti životního výročí, za jeho významnou celoživotní práci v oboru anglistiky a amerikanistiky, dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK.

Stříbrnou medaili prof. MUDr. Otomaru Kittnarovu, CSc. z 1. lékařské fakulty u příležitosti životního výročí, za jeho významnou celoživotní práci v oboru fyziologie a dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK.

Pamětní list UK prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc. z Evangelické teologické fakulty u příležitosti životního výroční, který vědeckým dílem v oboru teologie a rozsáhlou pedagogickou činností, jakož i společenským působením rozmnožil slávu a věhlas naší Almae matris.

Všem oceněným srdečně s mnohými díky a přáním štěstí blahopřeji a děkuji jim za jejich dlouholetou činnost, kterou šíří dobré jméno Univerzity Karlovy doma i v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: René Volfík

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví