Společné prohlášení ČKR a SKR ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Nejvyšší představitelé akademické obce v České republice a ve Slovenské republice se s úctou a hrdostí připojují ke vzpomínce na založení společného státu, který v roce 1918 znamenal naplnění státotvorného úsilí Čechů a Slováků. Navzdory složitosti doby a problémům, kterým společný stát v následujících letech čelil, zůstává jeho přínos pro vysokoškolský sektor nepopiratelný. 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví