Uctění památky Václava IV.

Společně s představiteli církve jsme uctili památku Václava IV.

Společně  se zástupci Univerzity Karlovy a církevními hodnostáři jsme vzpomněli v katedrále na Pražském hradě odkaz krále Václava IV., od jehož smrti uplyne 16. srpna šest set let.

Pietní slavnost, které se zúčastnili Dominik kardinál Duka, farář katedrály Jan Balík a také prorektorky a prorektoři univerzity, se uskutečnila v předvečer výročí smrti tohoto českého krále, jenž se zapsal významným způsobem do dějin Univerzity Karlovy. V polovině osmdesátých let čtrnáctého století daroval Univerzitě Karlově budovu Karolina, která od těch dob nepřetržitě slouží Karlovu učení až do současnosti a patří mezi nejstarší univerzitní budovy světa. Jeho otec univerzitu založil, Václav IV. vytvořil univerzitě její domov. Druhým skutkem tohoto českého panovníka byl Dekret kutnohorský, který správu univerzity vložil do českých rukou.

Vzpomínkové akci předcházelo setkání pražského arcibiskupa s vedením UK v Arcibiskupském paláci. Vlastní pietní akt započal zpívaným rekviem s varhanním doprovodem v kapli sv. Václava. Podle Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, neměl Václav IV. snadnou životní cestu. „Přesto si zaslouží náš respekt a úctu za to, že se snažil o rozkvět církve, naší země a Univerzity Karlovy i v daných, omezených možnostech, které ve své době měl,“ uvedl Duka. 

Po Svatovítském chorálu v podání katedrálního sboru se všichni přítomní odebrali za zvonění chrámových zvonů do podzemní královské hrobky, kde jsem položil vzpomínkový věnec Univerzity Karlovy ke hrobu Václava IV. Slavnostní akt zakončily v královské hrobce modlitby Otče náš a Zdrávas Maria a svatovojtěšská píseň Hospodine, pomiluj ny.

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství