Sympozium NEZAPOMENEME na Univerzitě Karlově

Na půdě Univerzity Karlovy se ve středu 16. září 2020 uskutečnilo sympozium Nezapomeneme, věnované vzpomínce na židovské oběti a zorganizované u příležitosti 75 let od konce druhé světové války.

 

Velmi si vážím aktivit, které již u příležitosti 75. výročí osvobození Československa v letošním roce na naší univerzitě v rámci memoranda proběhly. Dnes se k nim připojuje sympozium Nezapomeneme, jehož cílem je nedat zapomenout na útrapy lidí během válečného období a holokaustu. Velice mě těší zájem mladých lidí o akci, která připomíná příčiny a důsledky největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Jejím prostřednictvím chceme vyjádřit úctu obětem a hrdinům. Zároveň je varováním pro budoucnost. Varováním před násilím a hrůzou válečných konfliktů a podobných brutálních událostí.

Součástí celodenní akce v Karolinu bylo rovněž vyhlášení výtvarné soutěže žáků a studentů základních a středních škol. Porota vybírala z téměř dvou stovek prací.

V dopolední části bohatého programu, během něhož proběhly například přednášky, filmové ukázky či umělecké vystoupení studentů, došlo i na ocenění nejlepších výtvarníků. Ti téma holokaust a válečné strasti zpracovali do výtvarných děl, přičemž umělecká porota v užším finále hodnotila 50 prací a z nich nakonec vyhlásila a odměnila 12 nejlepších mladých tvůrců.

Cenu za úspěch ve výtvarné soutěži Nezapomeneme si odnesli Ondřej Dvořák a Aneta Nečasová z Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy V. Hollara v Praze, Nela Vašková z Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci, Natálie Prandlová ze ZŠ Zahradní v Chomutově, Veronika Chalupová ze ZŠ Kadaňská v Chomutově, Michaela Charamzová a Valerie Cínová ze SPŠ a SOŠGS Most, Jan Ševela ze ZUŠ Rosice, Eliška Jančíková ze ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka v Dolánkách u Olomouce, Kateřina Bestová a Kristýna Židková ze ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě.

Tváří akce se stal Matyáš Rychter ze ZŠ Zahradní v Chomutově, jehož obraz Sevření se stal ústředním motivem celého sympozia (byl využit pro grafické zpracování pozvánky na akci). Za přístup a zájem o soutěž byla oceněna SUŠ V. Hollara v Praze a Západočeská univerzita v Plzni. S prázdnou neodešli ani žáci ZUŠ J. Suka v Benešově, a to za komiksové zpracování video příběhu, který je ke zhlédnutí zde:
https://youtu.be/hd2-sDLaC-Y

https://youtu.be/hd2-sDLaC-Y

Oceněné práce jsou v Karolinu k vidění do 23. září (denně v čase od 9 do 17 hodin, vstup je zdarma), pak je čeká cesta do zahraničí, např. do českých center v Paříži i Moskvě. Některá díla se stanou trvalou součástí interiérů významných institucí, všechna pak budou k vidění bez omezení online.

Sympozium Nezapomeneme se stejnojmennou výtvarnou soutěží proběhlo na půdě Univerzity Karlovy na základě v květnu letošního roku podepsaného memoranda o vzájemné spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, Slovenským inštitútem v Praze, Slovenským národním muzeem – Muzeem židovské kultury, společností W&ART a židovskou náboženskou komunitou Ec Chajim.

„Sympozium Nezapomeneme společně s výtvarnou soutěží jsou pojaty nejen jako historická, ale i edukativní událost. Je skvělé, že se v rámci akce setkávají a vystupují v ní nejen ti, co jsou vzděláváni, tedy žáci a studenti, ale i pedagogové, tedy ti, co vzdělávají. Dostat téma holokaust do škol a seznámit s ním rodiče žáků je klíčem pro přiblížení tohoto závažného tématu mladé generaci,“ uvedla  Radka Wildová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti UK. 

Za nedostatečné označila povědomí o holokaustu mezi veřejností Marie Fulková z Pedagogické fakulty UK, katedry výtvarné výchovy. „Stále je mnoho času a prostoru ke zlepšení. Jsou školy, kde se tomuto tématu věnují na víc než sto procent, ale jiné se bojí své žáky s hrůzami holokaustu seznámit, chtějí je svým způsobem chránit,“ uvedla pedagožka Fulková, která mimo jiné zasedla v porotě výtvarné soutěže.

„Považujeme za důležité připomínat utrpení Židů a dalších pronásledovaných během holokaustu, zároveň chceme ukázat, že Židé v České republice mají přítomnost a budoucnost. V tomto ohledu je vskutku symbolické, že den před konáním sympozia jsme otevřeli svou novou synagogu. Velmi děkujeme Univerzitě Karlově a všem dalším spoluorganizátorům a mladým účastnicím a účastníkům výtvarné přehlídky, stejně jako jejich učitelkám a učitelům. Díky vaší práci nezapomínáme a nezapomeneme,“ dodal rabín David Maxa z Federace židovských obcí v České republice.

Výtvarná výstava „NEZAPOMENEME….“ bude k vidění v Karolinu od 16. do 23. září mezi 9. – 17. hodinou. Vstup je zdarma.

 

Záštitu nad akcí udělili:

Předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček

Ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek

Ministr školství mládeže a tělovýchovy České republiky Robert Plaga

Asociace krajů České republiky

Svaz měst a obcí České republiky

Hlavní město Praha


Text: 
Marcela Uhlíková

Foto: Luboš Wišniewski, Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství, Zdravotnictví