Dvacáté výročí fungování české kanceláře DAAD v České republice

Společný příběh DAAD – Univerzita Karlova

Dne 10. září 2020 se uskutečnila ve Vlasteneckém sále v Karolinu, tedy na půdě Karlovy univerzity, slavnost dvacátého výročí fungování české kanceláře DAAD v České republice. Právě existence a fungování pražské kanceláře DAAD umožňuje intenzivnější spolupráci mezi touto organizací a Univerzitou Karlovou a je stěžejní pro poskytování informací o možnostech studia a výzkumu českým studentům a akademikům. Spolupráce s Německem a především s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také existence organizace, jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská a akademická výměna.

Kromě rektora Univerzity Karlovy na akci promluvili zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Dr. Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Dr. Martin Krispin. Hlavní přednášku nazvanou DAAD: ruka podaná Univerzitě Karlově. Příklad prof. Jana Křena proslovil profesor Jiří Pešek. Poukázal na skutečnost, jak provázaná byla a je stále činnost DAAD a akademiků působících na Univerzitě Karlově.

Akce byla zorganizována Centrem strategických partnerství a pražskou pobočkou DAAD.

 

 

 

Foto: Vladimír Šigut

 

 

 

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví