Stříbrné medaile UK za celoživotní vědeckou a pedagogicou práci

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady UK předal stříbrné medaile UK :

doc. Jiřímu Dolejšímu z Matematicko-fyzikální fakulty – u příležitosti životního jubilea a za významnou celoživotní práci v oboru částicové a jaderné fyziky a dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. Vojtěchu Lahodovi z Filozofické fakulty  za významnou celoživotní práci v oboru dějin umění, dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. Pavlu Kolářovi ze 2. lékařské fakulty u příležitosti životního  jubilea a za významnou celoživotní práci v oboru fyzioterapie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Prof. Petru Svobodnému, řediteli Ústavu ději UK a Archivu UK u příležitosti životního jubilea a za celoživotní přínos k uchování a rozvoji historických tradic UK a vynikající pedagogické a vědecké výsledky.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví