Vážím si prestižního ocenění za dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu

V Praze proběhlo již deváté výroční udílení cen za přínos v odvětví kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá organizace Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu již od roku 2010. Předávání ocenění kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě, se konalo 21. března 2018 v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátorky Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila.

Ambassador Awards Evening si klade za cíl ocenit renomované české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky, kteří zastupují Českou republiku a Prahu v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch destinace a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v hlavním městě.

Je pro mne velkou ctí, že jsem byl za rok 2017  oceněn společně s  ostatními kongresovými ambasadory cenou  za Dlouhodobý přínos kongresovému průmyslu. Jsem potěšen a je pro mne další výzvou fakt, že jsem byl označen jako jeden z nejaktivnějších kongresových ambasadorů.

Snažím se o co nejaktivnější činnost a působení v mnoha českých i mezinárodních vědeckých společnostech a asociacích. V minulosti to byla iniciace mnoha kongresů a konferencí, které v Praze úspěšně proběhly. Nyní pracuji s kolegy  na přípravě kongresu biochemiků, který se v české metropoli uskuteční v letošním roce.

Blahopřeji svým kolegům-ambasadorům  a akcím, kteří za rok 2017 byly v dalších kategoriích oceněni:

Kongres roku 2017:
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. za 85. ročník Kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS).
Docentovi Vrablíkovi se podařilo tuto akci poprvé v její dlouhé historii přivést do regionu střední a východní Evropy. Pražský ročník navíc zaznamenal rekordní účast 2 500 delegátů.

Kongres do 500 účastníků roku 2017:
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek za 7. ročník Mezinárodní konference o vodíkových technologiích a České vodíkové dny (WHTC 2017).
Profesor Bouzek je významným českým vědcem působícím v oboru rozvoje vodíku a dlouhodobě se jako pražský ambasador zasazuje o získání významných vědeckých akcí do české metropole.

Kandidatura roku 2017:
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. za Mezinárodní kongres Světové gastroenterologické organizace, který se bude v Praze konat v roce 2020.
Kongres Světové gastroenterologické organizace se podařilo získat pro Prahu na základě rok trvající kandidatury, kterou úspěšně vedl profesor Špičák. Současně se bude jednat o druhou největší kongresovou akci v oblasti gastroenterologie.

Korporátní akce roku 2017:
Motorola Solutions za akci Enhancing Vision.
Korporátní akce Enhancing Vision byla oceněna za unikátní propojení nejmodernějších technologií zasazených do kontextu historického místa konání akce.

Cena Kongresového centra Praha:
Sanjiv Suri, Ing. Lenka Žlebková a Roman Muška za 56. ročník Kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA.
Úspěšná realizace kongresu asociace ICCA, která sdružuje profesionály z oboru kongresového průmyslu, výrazně napomohla ke zviditelnění Prahy na mapě mezinárodní kongresové turistiky, k rekonstrukci Kongresového centra Praha a k získání konkrétních obchodních příležitostí. 56. ročník kongresu v roce 2017 navíc zaznamenal rekordní účast 1 264 účastníků.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. 

Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Convention Bureau. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví