Univerzita Karlova získala jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci

Rada Národního akreditačního úřadu na svém zasedání dne 21. března 2018 rozhodla o udělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově. Stalo se tak na základě žádosti, kterou Univerzita Karlova podala jako první veřejná vysoká škola v říjnu 2017. Akreditace byla udělena ve všech 23 oblastech, o které požádala. Je tak první českou veřejnou vysokou školou, které byla institucionální akreditace udělena.

Jakmile obdrží Univerzita Karlova oficiální rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, bude moci Rada pro vnitřní hodnocení UK zahájit vnitřní schvalovací proces studijních programů, jejichž návrhy jsou nyní intenzivně připravovány na jednotlivých fakultách UK. Pro tento proces má již UK připravený důsledný systém metodické kontroly a odborného posuzování kvality jednotlivých návrhů členy Rady pro vnitřní hodnocení i externími odborníky. Jako další pilíř kvality pak připravuje UK systém následného hloubkového hodnocení kvality, kterým postupně projdou všechny schválené studijní programy na UK.

Možnost udělení institucionální akreditace, kterou přinesla nedávná novela zákona o Vysokých školách, významně posiluje autonomii vysokých škol rozhodovat o tom, v jakých studijních programech bude v příštích deseti letech vzdělávat své studenty. Zároveň s tím tak vysoké školy ponesou plnou odpovědnost za kvalitu těchto studijních programů. UK si je této odpovědnosti dobře vědoma, a proto hodlá svou autonomii, kterou díky udělení institucionální akreditace získává, využít k modernizaci a inovaci svých studijních programů tak, aby poskytla svým absolventům to nejkvalitnější vzdělání uplatnitelné v 21. století.

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví