Slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry

Při příležitosti židovského svátku Simchat Tora proběhla ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust (MST) progresivní židovské komunitě Ec chajim. Svitek převzal z rukou předsedy MST Jeffreyho Ohrensteina rabín komunity David Maxa. Svitek č. 1052 byl napsán v roce 1890 v Brně, kde sloužil místní židovské komunitě až do roku 1942, kdy nacistické okupační úřady přikázaly všem dosud existujícím židovským komunitám na území Protektorátu Čechy a Morava, aby všechny své liturgické předměty a knihy poslaly do Prahy, kde měly být uskladněny a katalogizovány Ústředním židovským muzeem (nyní Židovské muzeum). Tak se do Prahy dostalo více než 212 000 artefaktů, mezi kterými bylo i 1800 svitků Tóry.

Svitkům se podařilo přečkat válku i skladování ve špatných podmínkách zruinované synagogy v pražské čtvrti Michle až do šedesátých let 20. století, kdy se komunistické úřady rozhodly většinu svitků prodat do zahraničí. Díky velkorysosti filantropa Ralpha Yablona se v roce 1964 dostalo 1564 svitků Tóry do Westminster Synagogue v Londýně, kde byla za účelem jejich správy založena organizace Memorial Scrolls Trust.

Svitky Tóry byly opraveny a začaly být zapůjčovány do židovských komunit a organizací po celém světě. Svitky nejsou nikdy prodávány, ale poskytnuty k užívání na dobu existence jejich držitelů. Svitek č. 1052 se v roce 1974 dostal jako výsledek snahy místních rabínů do Kutz Camp, amerického letního tábora pro mladé židovské leadery, kde doprovázel několik generací americké židovské mládeže. Byl mezi nimi v létě roku 2013 i rabín David Maxa, který vyučoval v Kutz Campu Tóru právě z tohoto svitku. V roce 2019 rozhodla americká Unie reformního judaismu o uzavření tábora a jeho vedení uvažovalo o tom, kam by svitek mohl pokračovat ve své pouti. Bylo dohodnuto, že po návratu do sídla MST v Londýně za účelem nezbytných oprav bude trvale zapůjčen Ec chajim. Nákladné provedení těchto oprav bylo možné uskutečnit díky štědré podpoře Unie reformního judaismu, zastřešující organizace pro více než 850 reformních židovských obcí v USA a Kanadě, a členů Kutz Camp Alumni Network. Záštitu nad pondělní slavnostní ceremonií převzaly Univerzita Karlova, Hlavní město Praha, Velvyslanectví Státu Izrael v České republice, Memorial Scrolls Trust, Světová unie progresivního judaismu, Evropská unie progresivního judaismu, Unie reformního judaismu a Kutz Camp Alumni Network.

Foto: Michal Novotný
 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví