Český rozhlas Dvojka – Jako to vidí Tomáš Zima

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme tentokrát hovořili o Dni české státnosti, který připadá na 28. září a je pevně spojen i s připomínkou národního patrona svatého Václava. Vracet se do historie a čerpat z ní, obracet se k významným osobnostem našeho národa je velmi důležité i v dnešní moderní době. Svatý Václav se stal důležitým symbolem českého státu, české státnosti. Je to osoba, která stála na počátku našeho státního celku a ukotvila spolu se svatou Ludmilou, jeho babičkou, na našem území křesťanství. Takovéto symboly jsou důležité hlavně proto, že umožňují člověku i národu najít své kořeny. A právě svatý Václav je jeden z pevných kořenů, ze kterých český národ vyrůstá. Svatý Václav, který je patronem českého království, je také patronem Univerzity Karlovy.

Během nedávné mše na národní pouti k výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily zdůraznil papežský legát Christoph Schönborn mimo jiné i důležitost prarodičů a předávání zkušeností z generace na generace. Podle něj by svatý Václav nebyl tím, kým se stal, nebýt jeho babičky Ludmily.

Byla to právě Ludmila, kdo sv. Václava vedl k duchovnímu životu a ke křesťanským tradicím, což zřejmě vedlo i k jeho tragické smrti. Vidíme ale na tom, že lidské vášně jako láska, nenávist, zrada, věrnost přetrvávají staletí. Svatý Václav je vnímán i jako symbol naděje. K takovýmto symbolům je třeba se vracet ve veřejném prostoru, ve sdělovacích prostředcích, ve škole, protože společnost potřebuje být nějak ukotvena. A měli bychom se k nim obracet nejenom v dobách těžkých, během válek či útlaku, ale i v dobách radostných, abychom na významné osobnosti nezapomínali.

Další témata rozhovoru: kvalitní vzdělání pro všechny regiony; nový akademický rok na vysokých školách; uložení pamětní schránky v Klementinu pro další generace.

Celý rozhovor zde:

https://dvojka.rozhlas.cz/rektor-tomas-zima-hledat-sve-koreny-je-dulezite-pro-cloveka-i-pro-narod-8585788

Délka audia 25:38
Foto 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví