Sedm profesorů obdrželo ocenění Univerzity Karlovy

Během zasedání Vědecké rady UK 28. listopadu 20019 jsem předal medaili UK sedmi profesorům Univerzity Karlovy. 

 

 

 

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

 

 

Prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

 

Prof. MUDr. Václav Jirásek, CSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru gastroenterologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

 

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. z 2. LF UK převzala stříbrnou medaili za výbornou reprezentaci Univerzity Karlovy a za vynikající práci v Akademickém senátu.

 

 

Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD. z LF Plzeň převzala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru nefrologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

 

 

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. z Vědecké rady UK převzal medaili za významné celoživotní dílo v oboru církevní archeologie a středověké duchovní kultury.

 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA z 1. LF převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřní nemoci a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Dále jsem předal cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2018 ve třech vědních oblastech. 

V oboru společensko-vědním a humanitním získala ocenění Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc., jež spolu s kolektivem autorů připravila monografii Teorie finančního práva a finanční vědy.

 

V oboru lékařsko-farmaceutickém převzal ocenění prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. za knihu Farmakologie, již připravil s kolektivem autorů, zahrnující obecné i speciální oblasti farmakologie, určenou k výuce postgraduálních studentů.

 

V oboru přírodovědném a matematicko-fyzikálním obdržel cenu prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. za učebnici Civilizace na planetě Zemi primárně určené studentům gymnázia a dalším typům středních škol.

 

Více na webu UK:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=8983&locale=cz

Foto: Luboš Wišniewski

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví