Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (16. 3. 2020)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, sděluji: 

 

Základní informace

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) zakazuji jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Děkani fakult UK a ředitelé součástí UK s účinností od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. převedou všechny zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova (dále jen „H/O“). Současně je ale třeba zajistit plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod Univerzity Karlovy.

Je nutné zachovat úřední hodiny příslušných pracovišť (zejména studijních oddělení) v rozsahu maximálně 3 hodiny denně po dva dny v týdnu. Ve vyhlášených úředních hodinách bude maximum agendy řešeno formou komunikace na dálku s tím, že v individuálních případech je možno zajistit kontaktní (osobní) vyřízení dané záležitosti. 

Všechny objekty UK se s účinností od 17. 3. 2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. Zohlednit je třeba zejména kontinuitu vědecké a výzkumné činnosti (práce v laboratořích, péče o laboratorní zvířata atd.). V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádám všechny zaměstnance, aby dbaly zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí z mého sdělení ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Znovu apeluji na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomuji si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věřím, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí Ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

  • Albertov

  • Sport

  • HTF

  • Jinonice

  • Hvězda

  • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského.

O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.Ve středu bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.  

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point,  poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.  Nadále zůstává funční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách https://ldapuser.cuni.cz/ V sekci  “Informace a návody” kliknutím na odkaz “Vyřešit problém s Centrální autentizační službou”kontaktujete naši on-line poradnu. 

Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením https://cuni.cz/UK-5361.html 

Rektorát UK

Zaměstnanci rektorátu UK se s účinnosti od 16. 3. 2020 od 14.00 hod. převádějí na práci H/O. Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. 

Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory Vám bude zaslán samostatným přípisem zítra a bude vyvěšen na webových stránkách UK. V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy  emergency@cuni.cz krizový tým UK.

Případné další kroky budeme činit dle vývoje aktuální situace a budeme Vás o nich neprodleně informovat.

Velmi Vás prosím o součinnost a zachování klidného a racionálního přístupu. 

S pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 16. 3. 2020, 12.00 hod.


 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví