Univerzita Karlova poprvé udělila licenci k ochranné známce Prověřeno v poušti

Právo používat označení, které dokládá, že výrobek obstál v náročných podmínkách českého archeologického výzkumu v Abúsíru a expedic v Núbii, získává obuv české společnosti Prabos plus a.s. Její kvality prověřovali v prostředí egyptské pouště výzkumníci z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Tuzemská společnost Prabos plus a.s. se stává historicky první firmou, která získá právo ochrannou známku Prověřeno v poušti používat. Známka se váže ke konkrétnímu typu výrobku, v tomto případě obuvi. O splnění podmínek k udělení ochranné známky rozhodl vedoucí české archeologické koncese v Abúsíru prof. Miroslav Bárta a potvrdilo ji vedení Filozofické fakulty UK. Subjektem, který licenci finálně uděluje, je Univerzita Karlova.

Udělování ochranné známky Prověřeno v poušti je dalším příkladem toho, jak lze špičkovou vědu propojovat s praxí a průmyslem. V Egyptě, kde jsem se měl možnost několika archeologických expedic osobně účastnit, panují mimořádně náročné podmínky a kvalitní vybavení je zde pro udržení dobrého zdraví nezbytné. Jsem si proto jistý, že výrobky, které ochrannou známku od univerzity získají, budou opravdu ty nejlepší z nejlepších.

„Spolupráci s Univerzitou Karlovou chápeme jako podporu české vědy, kterou považujeme za součást naší firemní filozofie. Kvalitní a komfortní obuv, která člověku dobře padne a vydrží, je naší hlavní prioritou,“ uvedl Jaroslav Palát, jednatel firmy Prabos plus a.s.

Původní myšlenka prověřování výrobků vzešla od českých firem, které už od 60. let 20. století zkoušely v Egyptě odolnost svých výrobků. Smyslem projektu je podat věrohodnou referenci na produkty, které vědcům z Českého egyptologického ústavu FF UK zajišťují nejen nezbytný komfort v náročných podmínkách vykopávek, ale mnohdy na nich závisí i jejich zdraví a životy. Nejde tedy jen o oděvy a obuv, ale také generátory, klimatizační zařízení nebo automobily.  Pro komunikaci se zájemci o udělení ochranné známky i s veřejností slouží web proverenovpousti.cz.  Zde je také k dispozici kompletní seznam výrobků, které mohou být prověřovány.

Jediné další české univerzitní pracoviště, které podobnou certifikaci nabízí, je Masarykova univerzita. Ta uděluje známku Testováno v Antarktidě – provozuje totiž v jižní polární oblasti vlastní výzkumnou stanici. UK tak svou známkou Prověřeno v poušti přináší výrobcům její přirozený protipól.

Na YT UK:https://youtu.be/H6LxGKrOgww

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví