Prohlášení české konference rektorů k perzekuci akademických pracovníků na tureckých vysokých školách

Se znepokojením sledujeme poslední události v Turecku, kde dochází k perzekuci akademických pracovníků univerzit a vysokých škol. Podle dostupných informací Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolání akademickým pracovníkům cestovat do zahraničí. Čistky po zmařeném pokusu o převrat z minulého týdne se v Turecku dotkly ve státních institucích už více než 50 000 lidí, kteří s největší pravděpodobností skončili ve vazbě, přišli o práci nebo o svou funkci. Bylo propuštěno více než 15 000 zaměstnanců tureckého ministerstva školství a odebrány licence 21 000 učitelům pracujících v soukromých institucích. YÖK nařídila více než 1500 děkanům státních i soukromých univerzit v zemi, aby podali rezignaci. Podporujeme kolegy a přátele z tureckých univerzit a vysokých škol, se kterými nás pojí solidarita, v jejich těžké situaci ohrožující akademické svobody a autonomii škol. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s perzekucí, kterou v současné době jsou nuceni zažívat. Podporujeme jejich úsilí za práva na svobodný život a demokracii. Připojujeme se k prohlášení Asociace evropských univerzit (EUA) a vyzýváme všechny lidi dobré vůle a mravů, bez ohledu na jejich vyznáni a politický názor, aby se k našemu prohlášení připojili a podpořili svobodu a demokracii v Turecku.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
předseda České konference rektorů
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Zaúčtováno v Jiné, Politika, Vysoké školství