Univerzita Karlova má nové docenty a profesory

Padesát dva nových profesorů a profesorek ze šestnácti vysokých škol převzalo v Karolinu z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové jmenovací dekrety. Nejvíce dekretů – osmnáct – převzali zástupci Univerzity Karlovy, následovány Vysokým učením technickým v Brně a Vysokou školou ABC_2281báňskou – TU Ostrava. Ve stejný den jsem předal dekrety novým docentům a docentkám UK.

Zástupci Univerzity Karlovy tvoří v celkovém počtu nových profesorů a profesorek více než 30% podíl, konkrétně se jedná o 13 mužů a 5 žen z 12 fakult UK. Nejvíce dekretů získali zástupci 1. lékařské fakulty (4), následováni 3. lékařskou fakultou, Přírodovědeckou fakultou, Matematicko-fyzikální fakultou (po 2) a 2. lékařskou, Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové, Lékařskou fakultou v Plzni, Farmaceutickou fakultou, Právnickou fakultou, Fakultou sociálních věd, Filozofickou fakultou a Fakultou tělesné výchovy a sportu (po 1). Průměrný věk nových profesorů UK činí 49,8 let. Univerzita Karlova má mezi nově jmenovanými profesorkami nejvyšší počet žen, věk nově jmenovaných profesorů UK se navíc již několik let snižuje a je nižší než celostátní průměr.

ABC_2312

ABC_2378

Ve stejný den bylo jmenováno třiapadesát nových docentek a docentů Univerzity Karlovy. Nejvíce jich je z Přírodovědecké fakulty (14), dále z Matematicko-fyzikální fakulty (8) a 1. lékařské fakulty (7). Zajímavostí je jmenování dvou nejmladších docentů – zástupců Fakulty sociálních věd – kterým bylo v době jmenování 31 let.

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství