Jak to vidí Tomáš Zima

Nejdůležitější je investice do lidí

S panem redaktorem Janem Burdou jsme ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka hovořili o jednání k na výšení rozpočtu\pro vysoké školy. Osobně jsem přesvědčen, že ve školství je nejdůležitější investice do lidí – do učitelů, protože ti dělají školu školou, ať už jde o školy mateřské nebo vysoké. Stále přetrvává problém, že platy ve středním a základním školstvím, které mírně rostou, a je to dobře, jsou mnohdy vyšší než průměrné platy na školách vysokých. Je to dáno mimo jiné tím, že vysoké školy mají vnitřní mzdové předpisy. To bude v rámci vysokého školství výzva do budoucnosti. České vysoké školstvíza posledních 15 let hodně vyrostlo. Ukazují to prestiní mezinárodní srovnání.

Investice budou v dalších letech směřovat také do obnovy a výstavby nových objektů či renovací a nákupu nových technologií, které jsou potřeba pro výuku. Jedním z projektů UK je třeba výstavba nového kampusu na Albertově, která by měla startovat na začátku října.

Nejdůležitější ale bude investice do vzdělání. Nemáme ani ropu, ani naleziště zlata. Proto musíme mít vzdělanou společnost, aby obohacovala a vytvářela přidanou hodnotu k tomu, co dělá. A to mohou dělat jen vzdělaní lidé, a to ve všech profesích. Potřebujeme stejně tak šikovného zedníka a kuchaře, jako šikovného lékaře, matematika či výzkumníka..

Další témata rozhovoru: nový školní rok a co čeká žáky, studenty a pedagogy od 1. září; jaké škody napáchala pandemie ve vzdělávání; investice v resortu školství; vývoj české vakcíny proti koronaviru.

Více zde:

https://dvojka.rozhlas.cz/nejdulezitejsi-je-investice-do-lidi-je-presvedcen-rektor-univerzity-karlovy-8565262

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví