Proběhla první zásadní konference o koronaviru

Pohledy českých vědců-konference ke COVID-19 na UK

Mimořádný díl cyklu „Česko a jak dál?“ Univerzity Karlovy, v přímém přenosu přinesla ve třech blocích pohledy významných českých vědců na otázku koronaviru v České republice i ve světě. Konference se pokusila odpovědět na mnoho otázek, které se kolem tohoto tématu objevily. Jak pokud jde o dosavadní postup proti šíření nákazy, tak o výhled do budoucna.

9,00 Zahájení, Tomáš Zima, UK


9,05 -10,30 Blok č. 1: Virologie a vakcína

Moderátoři: Tomáš Zima, UK, Jan Konvalinka, UK
Ivan Hirsch, PřF UK – Koronavirus očima virologa
Jiřina Bartůňková, 2. LF UK, FNM – Imunologie a COVID-19
Zdeněk Hostomský, ÚOCHB – Vývoj léčiv
Roman Chlíbek, UO – Současný vývoj vakcíny proti COVID-19, kdy se ji dočkáme?


11,00 – 13,00 Blok č. 2: Epidemiologie a modely

Moderátoři: Julius Špičák, IKEM, Jiří Neuwirth, IPVZ
Ladislav Dušek, ÚZIS, IBI, MU – Covid v Čechách – komplexní současná data
Michal Kulich, MFF UK – Porovnání různých přístupů ke sběru dat o incidenci a prevalenci SARS-COV2
Pavel Dřevínek, 2. LF UK, FNM – Laboratorní diagnostika, Testování asymptomatické populace
Marian Hajdúch, UP – Populační studie protilátek
Roman Prymula, MZ ČR – Chytrá karanténa v ČR a v zahraničí
Petr Smejkal, IKEM – Restriktivní a ochranná opatření: Jaká, kdy a jak


14,00 – 16,00 Blok č. 3: Klinické aspekty

Moderátoři: Jan Pirk, IKEM, Pavel Kolář, 2. LF UK, FNM
Michal Holub, 1. LF UK, ÚVN – Infekční onemocnění COVID-19
Jiří Beneš, FN Bulovka, 3. LF UK – Patogeneze COVID-19
Martin Balík, 1. LF UK, VFN – Specifika závažných forem COVID-19
Zdeněk Kalvach, ETF – COVID-19 u starších lidí a specifické aspekty této choroby v dlouhodobé péči
Jan Lebl, 2. LF UK, FNM – Pediatrický COVID-19
Cyril Höschl, 3. LF UK, Národní ústav duševního zdraví – Dopad COVID-19 a nouzového stavu na lidskou psychiku

Foto: René Volfík

Záznam z konference sledujte zde:

https://www.denik.cz/z_domova/konference-denik.html

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví