V Karolinu byla odhalena pamětní deska k uctění památky padlým hrdinům světových válek

Dnes jsme si společně se zástupci Univerzity Karlovy a Československé obce legionářské  v Karolinu připomněli 75. výročí osvobození Československa a odhalili pamětní desku, která je určena obětem válek – nejen z  univerzitních řad.

Pamětní bronzová deska nese nápis Universitas Carolina a je na ní zpodobněna postava bohyně Níké se zlomenou palmovou ratolestí, což v řecké mytologii poukazuje na paradox vítězství – vítězství  spojené s obětí. Autorem je akademický sochař Jakub Vlček.

Univerzita Karlova odhalením pamětní desky  právě zde, v historických prostorách Karolina vzdává hold a úctu obětem válek nejen z univerzitních řad. Do mnoha lidských životů, nejen z Univerzity Karlovy,   vstoupilo válečné běsnění  a ukončilo je předčasnou smrtí. Velmi si vážím společných aktivit s  Československou obcí legionářskou a jsme rádi, že jsme si mohli společně připomenout dnešní Den vítězství. Pamětní deska jako celek symbolizuje vzdělanost, jež se univerzita snaží rozvíjet a šířit  a která má trvalou hodnotu.

Je mi velkou ctí, že jsem mohl být účasten uvedení tak důležitého pietního místa v život. Připomíná nám, že jsme s každým člověkem, jehož život si válka vyžádala, nevratně ztratili i nezměrnou míru potenciálu, znalostí a talentu. Válka vede k materiálním škodám, které ale společnost nikdy neochudí tak, jako ztráta lidské bytosti s její tvořivostí a umem. Pevně věřím, že se nová pamětní deska stane místem, jež bude neodmyslitelně spojeno s nejdůležitějšími pietami, které jsou v květnových dnech pořádány v hlavním městě. Doufám, že se napříště budeme památce padlých moci poklonit i za přítomnosti válečných veteránů druhé světové války,“ uvedl Pavel Budinský, předseda ČsOL.

Pamětní deska je umístěna v historické budově Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) a je přístupná široké veřejnosti.

Zvláštní poděkování patří Dr. Janu Telenskému za jeho podporu celému projektu, díky které mohl být realizován.

Foto: René Volfík

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví