Podpis smlouvy se Slovenskou akademií věd

Zástupci zástupci Univerzity Karlovy a Slovenské akademie věd podepsali v Karolinu smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci doktorských studijních programů.

Jsem velmi rád, že se byla deklarována vzájemná spolupráce v doktorských studijních programech. Jako Univerzita Karlova máme již tradiční spolupráce s několika slovenskými univerzitami i vědeckými institucemi, ale oficiální spolupráce se Slovenskou akademií věd nám zatím chyběla. Věřím, že tato spolupráce bude prospěšná nejen pro akademické prostředí, ale i pro společnost. Cílem vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Slovenskou akademií věd je zásadním způsobem přispívat ke zvyšování kvality a efektivity vědy, výzkumu, vývoje, inovací a dalších

tvůrčích činností v České republice a Slovenské republice. Výchova doktorandů a jejich příprava pro roli výzkumných pracovníků patří ke stěžejním cílům obou institucí.

Není žádným tajemstvím, že slovenští studenti studují i v Česku, ale byli bychom moc rádi, kdyby se alespoň část vracela zpět. Doufám, že tato vzájemná spolupráce bude fungovat jako most a usnadňovat jejich návrat domů do vlasti. Čeští studenti budou moci zase využít odborné vedení předními slovenskými výzkumníky a zázemí jejich laboratoří. Mám z toho opravdu upřímnou radost a je to pro mne další důkaz československé spolupráce. Nikdy jsme si nepřestali být blízcí.

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví