Nové varhany pro Karolinum

Společně se zástupci rodinné firmy Orgelbau Vleugels GmbH Johannesem Georgem Vleugelsem Johannesem Davidem Christianem Vleugelsem jsme v Karolinu podepsali smlouvu na demontáž stávajících varhan a zhotovení a následnou instalaci varhan nových.

Německá firma se sídlem Hardheimu vzešla z výběrového řízení na zhotovitele nových varhan pro Velkou aulu (VVZ: Z2019-019439), které Univerzita Karlova vyhlásila dne 10. června 2019. Do soutěže se přihlásilo osm varhanářských společností. Celková cena varhan byla stanovena na 18,63 mil. korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přispěje částkou 1 mil. korun (EDS 133D22E000003).

Nacházíme v čase, kdy téměř denně probíhají ve Velké aule promoce. A jsou to právě dosluhující varhany, které unikátní atmosféru této slavnostní události dokreslují. Věřím, že se v prosinci 2021 v rámci vánočního koncertu budeme moci zaposlouchat do nástroje, u kterého okamžitě poznáme, že hraje mnohem lépe a který se stane klenotem historického Karolina. Jedinečné prostory Velké auly, které jsou součástí národní kulturní památky si to rozhodně zaslouží. Děkuji všem, co se na hladkém průběhu realizace veřejné zakázky podíleli.

Varhaník Univerzity Karlovy Jan Kalfus s Johannesem Georgem Vleugelsem a s Johannesem Davidem Christianem Vleugelsem

Foto: René Volfík

Také na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10459&locale=cz

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví