Nadace Scientia ocenila nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty UK

Dnes jsme společně s představiteli Správní rady Nadačního fondu Scientia  předali ceny za nejlepší vědecké práce studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům prezenční formy doktorských studijních programů 1. lékařské fakulty.  Gratulujeme všem oceněným – Ing. Kláře Šmídové, MUDr. Václavu Hánovi, Ph.D., MUDr. Janu Kvasničkovi, MUDr. Vladimíru Kouteckému, Mgr. Marii Kostelanské, MUDr. et  MDDr. Martinu Bartošovi, MUDr. Antonínu Tichému, Lucii Kubičové a Barboře Břouškové – a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich dalším studiu a vědecké práci, ale také v jejich osobním životě.

 

Správní rada Nadace Scientia – zleva prof. Pavel Klener, prof. Tomáš Zima (předseda SR NS), prof. Aleš Linhart, prof. Alois Martan

Nadační fond Scientia působí v České republice od roku 2006. Jeho posláním je podpora a rozvoj vzdělání, podpora vědeckého výzkumu, sledování a rozšiřování vědeckých poznatků a jejich uvádění do praxe, zajišťování mezinárodní spolupráce, podpora studentských aktivit  účast studentů na mezinárodních vědeckých konferencích, podpora 1. lékařské fakulty UK, zaměstnanců, studentů, přednášejících a jiných odborníků, podpora kulturních a jiných společenských aktivit spjatých s vysokým školstvím a zdravotnictvím.

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví