Pocta císaři a králi Karlovi IV.

Pocta císaři a králi KARLOVI IV., zakladateli naší univerzity

pod tímto názvem se konal křest knih Charles IV Emperor and King of Bohemia – Visionary and Founder , autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta, vydaná v Nakladatelství Lidové noviny;

The Cathedral of St.Vitus at Prague Castle, autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta, vydaná Nakladatelstvím Karolinum a kniha The Prague of Charles IV, autora Jana Royta, vydaná Nakladatelstvím Karolinum.

 

 

Děkuji autorům těchto nádherných publikací za jejich vynikající práci, kterou představují široké veřejnosti zakladatele naší krásné univerzity, její historii a věhlas. Věřím, že budou cenným přínosem do našich knihoven.

 

Foto: Vladimír Šigut

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví