Plzeňská lékařská fakulta zahájila dostavbu univerzitního kampusu v sousedství fakultní nemocnice

Dnes jsme spolu s děkanem plzeňské lékařské fakulty prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., a dalšími hosty zahájili poklepáním na základní kámen druhou etapu výstavby Univerzitního medicínského centra (UniMeC). Po dokončení kampusu získá plzeňská lékařská fakulta po více než 75 letech sídlo, které je naprojektováno přímo pro moderní výuku všeobecného a zubního lékařství.

V těsném sousedství Fakultní nemocnice Plzeň vyrůstá moderní kampus, který vytvoří na jednom místě kompletní zázemí pro výuku budoucích lékařů i výzkum. Výstavba hlavní budovy kampusu UniMeC bude dokončena v roce 2022.

Budování začalo první etapou v roce 2012. Do roku 2014 pak na adrese alej Svobody vyrostly tři nové objekty – sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského centra, které se věnuje primárně výzkumu. V roce 2016 bylo budování hlavní budovy dokončeno výstavbou posluchárny pro 200 osob. První etapa výstavby UniMeC zahrnovala investice do budov a přístrojů ve výši 462 mil Kč. Dnes zahájená druhá etapa si vyžádá téměř 1500 mil Kč. Pro financování druhé etapy získala fakulta podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Autorem projektu je VPÚ DECO Praha a.s. a zhotovitelem stavby  je společnost GEMO a.s.

Poklepání na základní kámen – zprava – předseda představenstva Ing. Lubor Hoďánek – VPÚ DECO Praha a.s., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., Ing. Miloslav Bouda – z firmy GEMO a.s. ,  Mgr. Lenka Procházková – ředitelka Odboru administrace projektů vysokých škol MŠMT, , Mgr. Martin Baxa – primátor města Plzeň jeho primátor , doc. PaedDr. Ilona Mauritzová. Ph.D. – poslankyně Parlamentu ČR  a ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

V budoucnu je uvažováno ještě s třetí etapou výstavby UniMeC. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální II. etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.

Vybudování Univerzitního medicínského centra se stalo nezbytností i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu studentů. V souladu s nařízením vlády přijala letos Lékařská fakulta v Plzni na obor Všeobecné lékařství v češtině na 300 studentů, což je o 50 více než vloni. Dalších více než 40 studentů nastupuje na obor Zubní lékařství. Navýšený počet uchazečů plánuje fakulta přijímat i v dalších letech. V současné době studuje v Plzni na 2000 budoucích lékařů, z toho je na 500 cizinců.

Zdroj: LF Plzeň, Ing. Barbora Černíková

Na YT UK: https://www.youtube.com/watch?v=rTvHNcDcWdg&feature=youtu.be

Foto: René Volfík

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví