V Paříži proběhlo výroční zasedání 4EU+

V Paříži na Sorbonnské univerzitě byla zahájena výroční schůze Aliance 4EU+. Zde jsme společně s pěti rektory předních evropských univerzit – Franzini Elio (Milánská univerzita), Marcin Pałys (Varšavská univerzita), Bernhard Eitel (Univerzita v Heidelbergu), Jean Chambaz (Univerzita Sorbonna), Henrik C. Wegener (Univerzita v Kodani) – podepsali dohodu o hlubší spolupráci.

Je to pro nás pro všechny mimořádná příležitost. Na dnešním jednání se vedle podepisování dohod mluvilo o přípravě týmu pro žádání o velké mezinárodní granty, jako je Horizon 2020 a další. Mluvili jsme o různých formách spolupráce, a hlavně jsme se my rektoři poprvé všichni také potkali fyzicky. Je to ohromný krok do budoucnosti a všichni se společně můžeme podílet na vytváření doslova evropského vzdělávání..

Aliance 4EU+ vznikla před osmnácti měsíci a zahrnuje Univerzitu Karlovu, Sorbonnskou univerzitu, a univerzity v Miláně, Varšavě, Heidelbergu, a Kodani. Pilotní projekt podpořila i Evropská komise.

V průběhu několikadenního jednání se setkali, jak akademici, tak studenti.

Zdroj: UK

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství