Pietní akt k poctě Jana Zajíce

Na Jana Zajíce, který si stejně jako Jan Palach vzal dobrovolně život, aby vyburcoval národ z letargie během okupace sovětskými vojsky a nastupující normalizace, se vzpomínalo v celém Česku.
Jako člověka, který svým činem navázal na Jana Palacha, si Jana Zajíce připomněli také zástupci Univerzity Karlovy.

Zhruba dvě desítky akademiků a studentů při krátkém pietním aktu u budovy Národního muzea na památku Jana Zajíce položily svíčky a květiny k pamětní desce věnované oběma studentům. Připomínáme si ho jako člověka, který navazoval na Jana Palacha, jenž byl naším studentem. Myslím si, že také jeho oběť je třeba si připomínat. Byl to pokus vyburcovat společnost. Bohužel víme, že se tak nestalo a že to trvalo ještě dalších 20 let než došlo ke změnám. Tomu, aby byl Jan Zajíc pohřben v Praze, zabránila Státní bezpečnost, protože se obávala dalších demonstrací, podobně jako v případě Jana Palacha. Jeho ostatky byly převezeny do rodného Vítkova, kde byl 2. března 1969 pohřben.

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví