Nový akademický fond podpoří vědecké startupy více než miliardou korun

Od září 2021 zahájil svou činnost investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který se zaměří na investice do akademických spin-off společností mj. v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských přístrojů. Nový fond vznikl spoluprací Evropského investičního fondu a i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Jeho součástí se nyní stane také Univerzita Karlova, respektive Charles University Innovation Prague, kterou UK založila před třemi lety a jejímž cílem je právě přenos vědeckých poznatků z akademického prostředí do běžného života. Jsme první česká vysoká škola, která do tohoto projektu přistupuje, protože zde vidíme obrovský potenciál podpory rozvoje transferu a nápadů, které na univerzitě mladí kolegové a kolegyně mají. Dceřiná CUIP do něj vstoupí už nikoli jako s.r.o., ale jako akciová společnost. Fond v současné době disponuje více než 45 miliony eur (~1,1 miliardy korun). Tuto částku plánuje poskytnout více než 20 inovativním projektům v následujících 5 letech. Noví investoři ale mohou celkovou sumu ještě dále navýšit. Investiční strategie fondu cílí na oblast přírodních věd se zaměřením na vývoj nových léčiv, inovativní diagnostiku, lékařské prostředky a další biotechnologie. Podpora je primárně určena českým subjektům, získat pomoc však mohou i jiné evropské projekty. 

Foto: Michal Novotný

Na webu UK:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13489&locale=cz

 

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví