Deset osobností převzalo medaile Univezity Karlovy

Na zasedání vědecké rady jsem předa zasedání vědecké rady jsem předal medaile Univerzity Karlovy deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy, jejichž profesní život je spojen s univerzitou:

  • prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc. (PřF UK) historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru fyzikální chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • prof. MUDr. Tomáši Hanušovi, DrSc. (1. LF UK) stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru urologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • prof. RNDr. Jiřímu Hořejšímu, DrSc. (MFF UK) stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru částicové a jaderné fyziky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

  • prof. PhDr. Peteru Konyovi, Ph.D. (Uni Prešov)  zlatou medaili za zásluhy o rozvoj vztahů mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Prešov

  • prof. ThDr. Janu Blahoslavu Láškovi (HTF UK)  historickou medailí za mimořádné zásluhy o rozvoj UK.

  • prof. ThDr. Jánu Ligušovi, Ph.D. (HTF UK) stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru praktické teologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

  • prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc. (LF HK UK) zlatou medaili za významné celoživotní dílo v oboru vnitřního lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

  • prof. MUDr. Jaroslavu Rackovi, DrSc. (LF Plzeň UK) stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru biochemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • doc. ThDr. Kamile Veverkové, Ph.D. (HTF UK) stříbrnou medaili za významné dílo v oboru historické teologie a církevních dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

  • doc. RNDr. Martinu Vlachovi, Ph.D. (MFF UK) získal stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj UK.

Všem oceněným děkuji za jejich vynikající pedagogickou a vědeckou práci a přeji jim mnoho zdraví a úspěchů v jejich další činnosti. 

Foto: Martin Pinkas

Více na webu UK:
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13485&locale=cz

 

 

 

Zaúčtováno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví